Familiaris consortio

Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym

WPROWADZENIE :.
Kościół w służbie rodziny :.

Synod roku 1980 kontynuacją poprzednich Synodów :.
Wielkie dobro małżeństwa i rodziny :.

CZĘŚĆ I. BLASKI I CIENIE RODZINY W DOBIE OBECNEJ :.
Potrzeba rozeznania sytuacji :.

Osąd ewangeliczny :.
Sytuacja rodziny w świecie współczesnym :.
Wpływ sytuacji na sumienie wiernych :.
Nasza epoka potrzebuje mądrości :.
Stopniowość a nawrócenie
Asymilacja kultur :.


CZĘŚĆ II. ZAMYSŁ BOŻY WZGLĘDEM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY :.
Człowiek obrazem Boga-Miłości :.

Małżeństwo - komunią między Bogiem i ludźmi :.
Jezus Chrystus, Oblubieniec Kościoła a sakrament małżeństwa :.
Dzieci, najcenniejszy dar małżeństwa :.
Rodzina - komunią osób :.

Małżeństwo a dziewictwo :.

CZĘŚĆ III. ZADANIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ :.
Rodzina winna stać się tym, czym jest ze swej natury :.


I. Tworzenie wspólnoty osób :.
Miłość zasadą i mocą komunii :.

Niepodzielna jedność komunii małżeńskiej :.
Komunia nierozerwalna :.
Szerszy zakres komunii rodziny :.
Prawa i obowiązki kobiety :.
Kobieta a społeczeństwo :.
Obraza godności kobiety :.
Mężczyzna jako mąż i ojciec :.
Prawa dziecka :.
Osoby starsze w rodzinie :.

II. Służba życiu :.

1. Przekazywanie życia :.

Współpracownicy miłości Boga Stworzyciela :.

Prastare i wciąż nowe nauczanie i prawodawstwo Kościoła :.
Kościół opowiada się za życiem :.

Aby zamysł Boży był coraz pełniej urzeczywistniany :.
W integralnej wizji człowieka i jego powołania :.
Kościół Nauczycielem i Matką dla małżonków znajdujących się w trudnościach :.
Droga moralna małżonków :.
Budzenie przekonań i zaofiarowanie konkretnej pomocy :.

2. Wychowanie :.
Prawo - obowiązek rodziców do wychowywania :.

Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego :.
Posłannictwo wychowawcze a sakrament małżeństwa :.
Pierwsze doświadczenie Kościoła :.
Współpraca z innymi czynnikami wychowania :.
Wieloraka służba życiu :.

III. Udział w rozwoju społeczeństwa :.
Rodzina - pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa :.
Życie rodzinne jako doświadczenie komunii i uczestnictwa :.

Zadanie społeczne i polityczne :.
Społeczeństwo w służbie rodziny :.
Karta praw rodziny :.
Łaska i odpowiedzialność rodziny chrześcijańskiej :.
O nowy ład międzynarodowy :.


IV. Uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła :.
Rodzina w tajemnicy Kościoła :.
Właściwe i specjalne zadanie rodziny w Kościele :.


1. Rodzina chrześcijańska, jako wspólnota wierząca i ewangelizująca :.
Wiara - odkrycie i uwielbienie zamysłu Bożego wobec rodziny :.

Posługa ewangelizacji w rodzinie chrześcijańskiej :.
Kościelna posługa rodziny :.

Głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu :.

2. Rodzina chrześcijańska - wspólnotą w dialogu z Bogiem :.
Domowe sanktuarium Kościoła :.
Małżeństwo - sakramentem wzajemnego uświęcenia i aktem kultu :.

Małżeństwo a Eucharystia :.
Sakrament nawrócenia i pojednania :.
Modlitwa rodzinna :.

Nauczyciele modlitwy :.
Modlitwa liturgiczna i prywatna :.
Modlitwa i życie :.


3. Rodzina chrześcijańska wspólnotą w służbie człowieka :.
Nowe przykazanie miłości :.
Dostrzec w każdym człowieku obraz Boga :.


CZĘŚĆ IV. DUSZPASTERSTWO RODZIN: ETAPY, ORGANIZACJA, PRACOWNICY I OKOLICZNOŚCI :.

I. Etapy duszpasterstwa rodzin :.
Kościół towarzyszy rodzinie chrześcijańskiej w jej drodze :.
Przygotowanie :.

Obrzęd ślubu
Obrzęd ślubu i ewangelizacja ochrzczonych niewierzących :.
Duszpasterstwo małżeństw :.

II. Struktury duszpasterstwa rodzin :.
Rodzina chrześcijańska :.
Stowarzyszenia rodzin dla rodzin :.


III. Pracownicy duszpasterstwa rodzin :.
Biskupi i kapłani :.

Zakonnicy i zakonnice :.
Specjaliści świeccy :.

Odbiorcy i pracownicy środków przekazu społecznego :.

IV. Duszpasterstwo rodzin w przypadkach trudnych :.
Szczególne okoliczności :.

Małżeństwa mieszane :.
Oddziaływanie duszpasterskie wobec niektórych sytuacji nieprawidłowych :.
a) Małżeństwo na próbę :.
b) Rzeczywiste wolne związki :.

c) Katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym :.
d) Żyjący w separacji i rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego związku :.
e) Rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek :.

Pozbawieni rodziny :.

ZAKOŃCZENIE :.


PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama