Panaceum na dyskryminację rodzin. Pierwszy taki dokument

- Konwencja o Prawach Rodziny jest szansą na sprawiedliwe i godne traktowanie rodzin oraz zatrzymanie szkodliwych lewicowych ideologii - mówił europoseł Marek Jurek, prezentując w Warszawie przygotowany przez Ordo Iuris dokument.

Prawnicy Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo luris przygotowali projekt umowy międzynarodowej gwarantującej podstawowe prawa i wolności najbardziej dyskryminowanej grupie społecznej - rodzinie.

Konwencja o Prawach Rodziny jest szansą na sprawiedliwe i godne traktowanie rodzin oraz zatrzymanie szkodliwych ideologii. Stanowi również realną alternatywę dla Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwanej myląco „konwencją antyprzemocową"), która pod pozorem walki z przemocą wobec kobiet uznaje naturalne różnice między płciami za „stereotypy", nakazuje państwom-stronom zwalczać tradycyjną kulturę społeczną oraz traktować rodziny jako główne przyczyny patologii. 

Panaceum na dyskryminację rodzin. Pierwszy taki dokument   Konwencja składa się z preambuły oraz dziewięciu rozdziałów liczących łącznie 52 artykuły.  Znajdziemy w niej definicje pojęć małżeństwa, rodziny, płci, dobra dziecka oraz przemocy. W rozdziale II uregulowano ogólne zasady ochrony rodziny, a w szczególności zasadę pomocniczości, szczególnej ochrony prawnej dziecka w każdej fazie rozwoju i zakaz dyskryminacji z powodu wykonywania pracy niezarobkowej polegającej na wychowywaniu dzieci. 

W rozdziale III zagwarantowano prawa małżonków, a zwłaszcza prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, prawo do równego traktowania małżonków, zakaz dyskryminacji małżeństw. W rozdziale IV zagwarantowano prawa rodziców, szczególnie wolność rodziców do wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich dziećmi.

Konwencja chroni rodziców przed pochopnym odbieraniem dzieci przez nadgorliwych urzędników, wprowadzając wyczerpujący katalog ściśle określonych przypadków, w których może nastąpić interwencja państwa w środowisko rodzinne.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
  • velario
    15.06.2018 15:06
    Rozumiem, że Ordo Iuris chce czymś błysnąć, ale taki dokument istnieje już od ponad 30 lat. Jest to Karta Praw Rodziny, opracowana przez Stolicę Apostolską (więcej: http://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.htm).
  • MonikaL
    17.06.2018 16:10
    Zapis o prawie dziecka do poznania swoich rodziców powinien być mądrze sformułowany. Trzeba pamiętać, że prawo to było kiedyś wykorzystane przy próbie zlikwidowania okien życia.
Komentowanie dostępne jest tylko dla .