Kobieta nie jest grzechem

Joanna M. Kociszewska

www.po-moc.pl |

publikacja 12.03.2013 10:52

Prostytucja to dobrowolny wybór czy przymus? A jeśli przymus, to jaki? Zewnętrzny jest jeszcze do pojęcia, ale wewnętrzny?

Kobieta nie jest grzechem Henryk Przondziono/ Agencja GN S. Anna Bałchan

W piątek 8 marca na Śląskim Wydziale Teologicznym odbyło się spotkanie z s. Anną Bałchan, którego tematem była prostytucja. To dobrowolny wybór czy przymus? A jeśli tak, to jaki? Zewnętrzny jest jeszcze do pojęcia, ale wewnętrzny?

W naszym spojrzeniu na osoby prostytuujące się (nie tylko kobiety!) często brak zauważenia człowieka. Dostrzega się to, co zewnętrzne. Tymczasem – jak przekonuje s. Anna Bałchan – w życiu osoby, która podjęła taką decyzję, coś się musiało wydarzyć takiego, że w ten sposób widzi swoje korzyści, swój zysk.

Jakie to korzyści? Nie tylko pieniądze czy awans. Warto posłuchać fragmentu wykładu s. Anny.

Materiały portalu wiara.pl Prostytucja - przymus czy dobrowolność?
Krótkie wprowadzenie w problem. Siostra Anna Bałchan. Około 5 min.

To opis doświadczeń, ale potwierdzonych naukowo. Pani Magdalena Lasota opowiadała na wykładzie o teorii przywiązania Johna Bowlby'ego. Teorii, która sprawdza się w praktyce. Nie tylko w przypadku osób, które weszły w prostytucję, także ludzi którzy sobie pozornie w życiu bardzo dobrze radzą. To, co wydarzyło się we wczesnym dzieciństwie, ma znaczenie dla obrazu świata osoby dorosłej i objawia się specyficznymi trudnościami.

Materiały portalu wiara.pl Teoria przywiązania
Wykład p. Magdaleny Lasoty (z uzupełnieniami s. Anny Bałchan). Około 15 min.

Gdzie można szukać pomocy? Full serwis dla kobiety zapewnia Stowarzyszenie poMOC. Stowarzyszenie prowadzi ośrodek pomocy dla ofiar przemocy domowej i handlu ludźmi, ale można tam znaleźć też pomoc w przypadku kryzysów, żałoby, wsparcie psychologiczne czy prawne. Więcej na ten temat mówi s. Anna Bałchan:

Materiały portalu wiara.pl Stowarzyszenie poMOC
W jaki sposób powstało i czym się zajmuje opowiada s. Anna Bałchan. Około 3 min.