Konsekrowani dla Boga

jj

publikacja 29.11.2014 14:32

- Zachęcam do pogłębionego przeżywania celibatu. To życie według ewangelicznej rady czystości. To charyzmat, to dar czystości dla Królestwa Bożego - mówił kapłanom podczas dnia skupienia abp Wiktor Skworc.

Konsekrowani dla Boga Joanna Juroszek /Foto Gość Księża archidiecezji katowickiej modlą się w krypcie katowickiej katedry podczas adwentowego dnia skupienia. Kolejne odbędą się w Tychach i Rybniku

Prezbiterzy w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach wysłuchali konferencji o. Adama Żaka SJ, koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup, przedstawiając gościa, który mówił o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez niektórych duchownych, wyjaśnił, że celem wykładu są: informacja, uwrażliwienie księży oraz profilaktyka, której podstawą jest dobro każdego dziecka.

Metropolita katowicki, u progu kolejnego roku liturgicznego - którego hasłem są słowa: "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" -  zachęcał kapłanów do ponownego przyjrzenia się sakramentowi pokuty - własnemu i temu udzielanemu mocą święceń. Arcybiskup wezwał także do duszpasterskiego nawrócenia, podkreślając, że okazją do tego mogą być odwiedziny kolędowe. - To jest wielka nasza praca, duży wysiłek, ale warto go podejmować, bo to jest okazja bezpośredniego kontaktu z wiernymi - mówił, wyjaśniając, że księża z Europy Zachodniej wiele daliby za to, żeby otworzono przed nimi drzwi mieszkań i domów. 

Abp Skworc wezwał księży do częstego udzielania sakramentu pokuty i pojednania, także w porach późnych, nocnych, w tzw. "godzinach nikodemowych". Przypomniał także, że decyzją papieża Franciszka w Kościele powszechnym przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego. - Każdy chrześcijanin jest powołany do życia według rad ewangelicznych. Jesteśmy konsekrowani dla Boga - mówił, zachęcając do włączenia się w jego owocne przeżywanie. Przypomniał również, że kapłan, wypowiadając się w mediach, nie głosi swoich prywatnych poglądów, ale stanowisko Kościoła. Prezbiterów wezwał też do większej wrażliwości na problemy górnictwa. - Musimy sobie uświadomić, że na Śląsku nigdy nie będzie już tak, jak było - mówił, zachęcając do wspólnej modlitwy w czasie Mszy barbórkowych. Centralne uroczystości w katedrze Chrystusa Króla odbędą się 7 grudnia o godz. 12.

Konsekrowani dla Boga   Joanna Juroszek /Foto Gość Konferencję dla księży archidiecezji wygłosił o. dr Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski O. Adam Żak w swoim wykładzie przypomniał, że nadużycia seksualne duchownych są wynikiem kryzysu, jaki dotyka Kościół na całym świecie. Jego źródłem są nie tyle ataki z zewnątrz, co grzechy ludzi Kościoła. Cytując papieży: Benedykta XVI i Jana Pawła II, przedstawił znamiona tego kryzysu. To: fakt, że "miały miejsce grzeszne i zbrodnicze czyny"; reakcja władz kościelnych często była nieodpowiednia; źle pojmowana troska o dobre imię Kościoła ("chęć uniknięcia skandalu, a skandal już się dokonał" - tłumaczył o. Żak); niestosowanie kar kanonicznych; brak ochrony każdej osoby.

Prelegent wymienił także skutki kryzysu. Są nimi m.in.: tragiczne następstwa w życiu ofiar i ich rodzin; "przysłonięcie Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań" (Benedykt XVI); utrata zaufania, która rzutuje na cały Kościół, a jest wynikiem zachowań jedynie niektórych księży.

Kapłan przypomniał, że problem pedofilii nie dotyczy tylko niektórych księży w USA czy w krajach anglosaskich, i że jego powodem wcale nie jest celibat. - Wszystkie badania, jakie są robione w tym świecie, pokazują, że to nie celibat jest problemem, tylko niedojrzałość. Ten problem pojawia się także w Kościołach protestanckich oraz we wspólnotach bizantyjskich - tłumaczył.

Jak walczyć z tym kryzysem? Poprzez formację ludzką kleryków oraz zakonników. Według Jana Pawła II, odpowiedzią jest także "Kościół oczyszczony, wiarygodny", który, przyznając się do błędu, pomoże społeczeństwu wyjść z problemu, dotykającego przedstawicieli różnych środowisk. "Tyle bólu i przykrości musi doprowadzić do kapłaństwa bardziej świętego, episkopatu bardziej świętego, Kościoła bardziej świętego" - miał powiedzieć święty papież.

O. Adam Żak przypomniał także, że odpowiedzią jest sama Ewangelia, w której niejednokrotnie, bardzo konkretnie, Jezus staje w obronie życia i godności dzieci. Już na samym początku w Ewangelii Mateusza Józef broni małego Jezusa przed przemocą Heroda; dalej Jezus, słowami: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, Mnie przyjmuje", utożsamia się z dziećmi i jasno mówi o karze: "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze". Chrystus podkreśla: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie" i "Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego".

Na koniec prelegent wyjaśnił zasady, na których w przyszłości powinno być oparte działanie Kościoła. To przejrzystość i odpowiedzialność. Zakładają one m.in. udział w odpowiednich szkoleniach, współpracę z władzami świeckimi, przezwyciężanie zmowy milczenia, szanowanie godności i praw ofiar czy koniec bezkarności. Zaznaczył również, że odpowiednia reakcja na kryzys uczy Kościół pokory i na nowo prowadzi do Ewangelii.

W sobotę kapłani modlili się także przed Najświętszym Sakramentem i mogli skorzystać z sakramentu pokuty. Pozostali księża na wspólnej modlitwie spotkają się w Tychach (w poniedziałek) i w Rybniku (6 grudnia).