53 organizacje kobiece apelują do prezydenta

jdud

publikacja 17.03.2015 14:15

53 organizacje kobiece, zrzeszone w Forum Kobiet Polskich, apelują do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by nie ratyfikował tzw. konwencji przemocowej. Jednocześnie wyrażają głębokie rozczarowanie podpisaniem ustawy umożliwiającej ratyfikację tej konwencji.

53 organizacje kobiece apelują do prezydenta Jan Hlebowicz /foto gość Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich

- Podpisanie i wprowadzenie (konwencji) w życie skutkowałoby ograniczeniem naszej wolności przez narzucanie w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, rozwiązań na bazie neomarksistowskiej ideologii gender - przestrzega Forum Kobiet Polskich.

- Nie zgadzamy się na ideologiczne eksperymenty społeczne, które zmierzają do walki z rodziną i małżeństwem, tradycją i religią. Nie chcemy nowego wspaniałego świata, jak z książek G. Orwella, co projektuje konwencja, np. w art. 12: Strony podejmują działania niezbędne, by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorów zachowań kobiet i mężczyzn… opartych na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn – cytują kobiety w liście do prezydenta.

- Orwellowski scenariusz konwencji jest oparty na inżynierii społecznej i nawet swoim tytułem wprowadza w błąd. Ukrywa bowiem rozwiązania prawne, jakie mają zmienić naszą świadomość, marginalizować znaczenie rodziny, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny oraz ogranicza wpływ rodziców na wychowanie swoich dzieci. Konwencja poprzez anarchizację życia społecznego, niszczenie podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina, w praktyce doprowadzi do podwyższenia poziomu przemocy w relacjach pomiędzy ludźmi. Dowodzi tego sytuacja w krajach europejskich, w których przeciwdziałanie przemocy oparto na wskazaniach konwencji. Poziom przemocy jest w nich znacznie wyższy niż w Polsce, na co wskazują badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Prosimy, aby Pan Prezydent chronił naszą wolność, nie ideologizował życia społecznego i nie ratyfikował przemocowej konwencji CAHVIO - piszą autorki apelu.