Spróbuj inaczej

ks. Rafał Pastwa

publikacja 21.12.2016 06:00

Projekt katolickiego stowarzyszenia Agape obejmuje edukację uczniów, rodziców i nauczycieli. To kompleksowe szukanie alternatywy wobec alkoholu, narkotyków i przemocy.

Potrzebna jest systematyczna edukacja w celu eliminacji zjawiska przemocy. ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Potrzebna jest systematyczna edukacja w celu eliminacji zjawiska przemocy.

Frekwencja rodziców i nauczycieli mogła być wyższa. Ci pierwsi nie dostrzegają problemów, ci drudzy zazwyczaj uważają, że wiedzą wszystko lepiej. Tymczasem aż co dziesiąty uczeń jest dręczony w szkole przez rówieśników. 2 proc. doświadcza dręczenia codziennie. Przemoc fizyczna w szkołach podstawowych dotyka ponad 30 proc. uczniów, w gimnazjach szacuje się, że dotyczy ponad 20 procent. Nie ma natomiast badań pokazujących, jak duży jest odsetek tych, którzy padają ofiarą cyberprzemocy. Internet daje dodatkowo możliwość anonimowego zadawania cierpienia, dlatego w przeciwdziałaniu przemocy tak ważna jest edukacja dzieci i dorosłych.

Odwaga edukacji

Projekt „Spróbuj inaczej” to forma rozwijania pozytywnej profilaktyki wśród uczniów klas szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej oraz ich nauczycieli, wychowawców i rodziców. – Dzięki naszemu projektowi chcielibyśmy wzmocnić i rozwijać to, co czyni młodych ludzi bardziej odpornymi na zagrożenia – tłumaczy Anna Łoś z zarządu katolickiego stowarzyszenia Agape. Przedsięwzięcie ma charakter systemowy. Program zawiera dwa podstawowe moduły: psychologiczny i prawny. W projekcie uczestniczy pięć szkół: SP nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, SP nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, SP nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, SP im. Mikołaja Kopernika w Piaskach i Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Świdniku.

Internet pamięta

– Nasze działania dotyczyły głównie profilaktyki dotyczącej przemocy oraz cyberprzemocy w aspekcie pozytywnym. Omawialiśmy i ćwiczyliśmy z uczniami m.in. zasady bezpiecznego korzystania z internetu, odpowiedzialności za to, co robimy w sieci, oraz tłumaczyliśmy, jak chronić swoje dane i jak zamieszczać właściwe treści – tłumaczy Anna Łoś. Program zakończył się 10 grudnia. Jednak warto podkreślić, że po zakończeniu projektu zarówno nauczyciele, jak i rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i prawnych w siedzibie katolickiego stowarzyszenia Agape przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie.

Otwieranie oczu

W szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy każdy jest jednakowo ważny, zarówno rodzic, dziecko, jak i nauczyciel. – W ubiegłym roku skupialiśmy się bardziej na przemocy domowej, w tym roku koncentrowaliśmy się na przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy – mówi Anna Wieczorek-Poleszak, prawnik. Zgodnie z jej obserwacją nauczyciele skłonni są rozważać indywidualne, trudne przypadki, podczas gdy rodzice w zasadzie rzadko kiedy zdają sobie sprawę z tego, co dziecko robi, gdy korzysta z internetu. – Hejt w sieci czy umawianie się przez internet to według wielu rodziców niestety żaden problem. Dlatego trzeba bić na alarm i edukować. Należy wzmocnić również zainteresowanie problemem wśród nauczycieli – podkreśla Wieczorek-Poleszak.

Zastąpić agresję

Bożena Patynowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie, zdaje sobie sprawę z konieczności realizowania takich szkoleń i projektów w obrębie szkoły. Widzi w tym korzyść dla samych uczniów, ale i nauczycieli. – Uczestniczyłam w module prawnym i psychologicznym. Nigdy za dużo wiedzy prawniczej i psychologicznej w naszym zawodzie. Oprócz tego odbył się skrócony trening zastępowania agresji – mówi Patynowska. Wicedyrektor placówki podkreśla dużą frekwencję rodziców na spotkaniach z prawnikiem przy jednoczesnym mniejszym zainteresowaniu spotkaniami z psychologiem. – Uważam, że jesteśmy społeczeństwem zamkniętym na porady psychologiczne. Odbieramy to jako wkraczanie w intymne kręgi naszego życia lub jako jednorazową pomoc. Tymczasem trzeba długotrwałych terapii – dodaje. Jej zdaniem rodzice powinni dbać o ciągłe poszerzanie swej wiedzy i kompetencji w procesie wychowywania dzieci.

Społeczeństwo akcyjne

– Jest coraz więcej szkół kompetencji dla rodziców. Nie wszystko można wytłumaczyć brakiem czasu. Jest grupa mocno zapracowanych rodziców, ale są też tacy, którzy wcale nie pracują. Za dużo oglądamy telewizji, w tym programów wątpliwej jakości. A przede wszystkim mało rozmawiamy z dziećmi. Jesteśmy niestety społeczeństwem akcyjnym. Gdy kończy się pewien program czy akcja – kończy się również nasze zaangażowanie – dodaje. Zadanie „Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim w 2016 roku” jest współfinansowane przez wojewodę lubelskiego, w imieniu którego działa lubelski kurator oświaty, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.