Fundusze na zdrowie

Szybka pomoc w razie wypadku, diagnostyka w szpitalu wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt. Wizyta u lekarza bez wychodzenia z domu. To możliwe m.in. dzięki Funduszom Europejskim.

Na zdrowie mamy i dziecka

Czy problem ograniczonego dostępu do opieki medycznej może być problemem społecznym? Często się to zdarza, kiedy jedna dziedzina ochrony zdrowia jest gorzej dofinansowana od innych. W Polsce takim obszarem jest opieka nad ciężarnymi kobietami.

Praktycznie do tego problemu postanowił podejść Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, a pieniądze na to pozyskano z unijnego Programu Regionalnego Województwa Opolskiego.

Projekt „W trosce o zdrowie matki i dziecka” ma na celu wspomaganie opieki nad matką i dzieckiem, zwłaszcza w dziedzinie poradnictwa i przygotowania do porodu oraz wykrywania wad rozwojowych u dziecka w okresie prenatalnym. Ma temu służyć przede wszystkim poprawa opieki nad kobietą ciężarną – zapewnienie dostępu do badań prenatalnych, które nie są finansowane przez NFZ, mobilna opieka okołoporodowa (czyli poza szpitalem), poradnictwo specjalistyczne dla rodziców czy dodatkowe przeszkolenie personelu opiekującego się spodziewającą się dziecka matką. Spora część dofinansowania została przeznaczona na diagnostykę rozwoju dziecka i niwelowanie stwierdzonych wad rozwojowych aż do drugiego roku życia maluszka.

Dzięki Funduszom Europejskim poprawiamy wyposażenie naszych szpitali i ośrodków diagnostycznych, szkolimy kadrę medyczną i coraz więcej dowiadujemy się o zagrożeniach dla naszego zdrowia. Wszystko dla zdrowia Polaków.

Fundusze na zdrowie  

Fundusze Europejskie na ochronę zdrowia

Program Infrastruktura i Środowisko oferuje środki m.in. na:

  • infrastrukturę systemu państwowego ratownictwa medycznego
  • szpitale ponadregionalne i współpracujące z nimi jednostki diagnostyczne w zakresie chorób tzw. zawodowych oraz opieki nad matką i dzieckiem.

Program Wiedza, Edukacja i Rozwój oferuje środki m.in. na:

  • programy profilaktyczne
  • kształcenie kadr medycznych
  • poprawę efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Projekty związane z ochroną zdrowia wspierają też Programy Regionalne realizowane w poszczególnych województwach.

Informacji o unijnym wsparciu szukaj też:

  • na stronie www.zdrowie.gov.pl/strona-87-fundusze_dla_zdrowia.html
  • w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich – adres i numer telefonu oraz informację o godzinach otwarcia znajdziesz na stronie www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

Informacji o wsparciu podnoszenia kompetencji cyfrowych, co ułatwi pacjentom korzystanie z e-przychodni, szukaj na stronach www.polskacyfrowa.gov.pl oraz www.cppc.gov.pl.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama