Razem brońmy życia

Kształtować świadomość czy zmieniać prawo – spierają się obrońcy życia w Polsce. Tymczasem obie strategie się nie wykluczają, pod warunkiem że organizacje je realizujące nie występują przeciwko sobie.

W środowiskach zajmujących się w Polsce działaniami na rzecz życia i rodziny uwidoczniły się wyraźne różnice co do priorytetów i metod działania. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia skupia się na kształtowaniu świadomości i indywidualnych postaw, ale nie podejmuje prób zmiany prawodawstwa, uznając, że obecnie takie inicjatywy mają małe szanse powodzenia. Organizacje skupione wokół obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej całkowity zakaz aborcji również dążą do kształtowania postaw, ale bardziej radykalnymi metodami. Uważają, że zmiana prawa ma realne szanse powodzenia. Różnice te uwidoczniła debata wokół obywatelskiego projektu, gdy między przedstawicielami obu nurtów doszło do publicznych polemik. Niepotrzebnie, bo ich działalność nie jest sprzeczna, ale się uzupełnia.

Koniec nieograniczonej aborcji

Wraz z odzyskaniem wolności uaktywniły się w Polsce liczne środowiska podejmujące działania na rzecz ochrony życia dzieci poczętych. W 1992 r. skupiły się one w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) i jako główny cel postawiły sobie doprowadzenie do zmiany ustawy z 1956 r., zezwalającej na aborcję bez żadnych ograniczeń. Rok później posłowie uchwalili obowiązującą do dziś ustawę, która zakazuje aborcji, ale dopuszcza trzy wyjątki: gdy zagrożone jest życie lub zdrowie matki, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego lub gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się z poważną chorobą.

Choć nowe prawo dopuszczało kompromisy, było wielkim sukcesem obrońców życia, bo kładło kres nieograniczonej aborcji w Polsce. Gdy w 1996 r. lewica doprowadziła do nowelizacji ustawy, zezwalającej na aborcję z przyczyn społecznych, Federacja była inicjatorem wielkiej akcji społecznej przeciwko tym zmianom. W Warszawie manifestowało wtedy 100 tys. zwolenników ochrony życia. W 1997 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował te zmiany i przywrócono poprzednią wersję ustawy. Jak podkreśla w rozmowie z GN prezes PFROŻ Paweł Wosicki, od tamtego czasu organizacje tworzące federację, czyli ponad 130 podmiotów, skupiają się na działaniach mających kształtować szacunek do życia oraz pomagać rodzinom – organizują konferencje, przygotowują oświadczenia, apele czy wydają materiały i periodyki pro life, jak „Głos dla Życia” czy „Wybierz Życie”. Współpracują także z instytucjami niosącymi bezpośrednią pomoc, np. z diecezjalnymi Caritas, ośrodkami adopcyjnymi, domami samotnej matki czy hospicjami.

Nowe inicjatywy

Na początku XXI w. pojawiły się nowe środowiska działające na rzecz życia i rodziny, zrodziły się pomysły nowych przedsięwzięć. Jedną z najbardziej dynamicznych inicjatyw tego typu są Marsze dla Życia i Rodziny, których idea polega na publicznym manifestowaniu wyznawanych wartości. W wielu miastach są one organizowane przez Fundację Narodowy Dzień Życia, Instytut im. Piotra Skargi i lokalne środowiska, a liczbę ich uczestników szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy osób. Do bardziej radykalnych działań można zaliczyć organizowane przez Fundację Pro – Prawo do Życia wystawy „Wybierz życie”, ukazujące zdjęcia dzieci zabitych w wyniku aborcji. Ekspozycje są ustawiane w miejscach publicznych, aby uświadomić ludziom, jak wielkim złem jest aborcja. Powstały również inicjatywy legislacyjne. W 2009 r. członkowie ruchów katolickich Podkarpacia zawiązali komitet Contra in Vitro, który przygotował obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej sztucznego zapłodnienia w Polsce. Pod inicjatywą zebrano 160 tys. podpisów, jednak posłowie ją odrzucili.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama