Pornobiznes zdemaskowany

Polskę odwiedzi prof. Gail Dines - amerykańska socjolog, propagująca wiedzę na temat społecznych skutków pornografii. Profesor przestrzega, że Polska i kraje Europy Wschodniej mogą stać się przedmiotem większego zainteresowania przemysłu pornograficznego.

W czasie konferencji „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”, która odbędzie się 22.06.15, o godz. 9.15 w Sali Kolumnowej Sejmu RP, prof. Gail Dines opowie o działalności przemysłu pornograficznego oraz społecznych, ekonomicznych i prawnych skutkach jego funkcjonowania.

– Istnieje w Polsce pilna potrzeba zmiany nastawienia do przemysłu pornograficznego i zrozumienia, jak niebezpieczne dla życia społecznego są treści, które przemysł ten produkuje i dystrybuuje –piszą przedstawiciele Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które organizuje konferencję. Dlatego też potrzebna jest dyskusja na temat tego, co my – obywatele oraz organizacje pozarządowe, ale również organa władzy i przedsiębiorcy – możemy zrobić, aby ograniczyć szkodliwe skutki dostępu dzieci do pornografii

Prof. Gail Dines jest socjologiem, działaczką organizacji feministycznych i założycielką inicjatyw „Stop Porn Culture” oraz „Culture Reframed”, demaskujących działania pornobiznesu i propagujących wiedzę na temat skutków społecznych pornografii. W czasie konferencji wystąpią też inni eksperci światowej sławy, którzy przedstawią szerokie spektrum społecznych i rozwojowych konsekwencji pornografii.

Dzisiejsza pornografia przepełniona jest agresją fizyczną wobec kobiet. Wiele praktyk powszechnie występujących w pornografii nie nadaje się nawet do tego, aby je opisywać. Badania pokazują, że co drugi chłopiec w polskim gimnazjum ogląda pornografię regularnie, a 15%, czyli co siódmy, ogląda ją codziennie. Problem ten dotyczy nawet szkół podstawowych. 61% chłopców i 42% dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią ma w wielu 11 lat.

Specjaliści alarmują, że regularne korzystanie z pornografii przez dzieci demoluje ich psychikę i powoduje katastrofalne skutki społeczne. Pornografia kształtuje w dzieciach przedmiotowy stosunek do kobiet, promuje przemoc, buduje postawy egoistyczne, powoduje powstawanie w mózgu zmian typowych dla osób uzależnionych, wymagających terapii i leczenia.

W najbliższych latach problem pornografii wśród dzieci i młodzieży będzie narastać. Gail Dines uważa, że Polska i kraje Europy Wschodniej mogą stać się przedmiotem większego zainteresowania przemysłu pornograficznego. Ze względu na coraz większe ograniczenia w USA, związane z nakazem stosowania przez aktorów środków chroniących przed zakażeniami, co ogranicza „atrakcyjność” filmów porno, szuka on krajów, do których może przenosić swoje produkcje.

W Polsce dotarcie do treści pornograficznych jest dziś „dziecinnie” proste. Dla 72% dzieci podstawowym źródłem dostępu do pornografii jest Internet. Z monitoringu przeprowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w 2014 roku wynika, że żadna ze 198 stron VOD z filmami pornograficznymi umieszczonymi na polskich domenach nie posiada skutecznych zabezpieczeń weryfikujących pełnoletniość użytkownika.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie:

http://twojasprawa.org.pl/spoleczne-i-rozwojowe-skutki-pornografii/#.VYLiQ_ntmkp

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama