Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczynający się 1 września nowy rok szkolny potrwa do 23 czerwca 2017 r.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 1 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 13 do 18 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach:

  • od 14 do 29 stycznia wypoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego;
  • od 21 stycznia do 5 lutego z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • od 28 stycznia do 12 lutego z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego;
  • od 11 do 26 lutego z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 19-21 kwietnia. 19 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 20 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 21 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono w dniach 1-2 i 5 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 28 kwietnia. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, ustnych - do 26 maja. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9. i po południu - początek o godz. 14.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. 5 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z wiedzy o tańcu. 

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z języka niemieckiego będzie 11 maja, z języka rosyjskiego - 17 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 22 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z informatyki; 12 maja: rano - biologii, po południu - z filozofii; 15 maja: rano - z historii, po południu - z historii sztuki; 16 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii, 18 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii muzyki.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 24 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 4 do 26 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych zdawane w starej formule (prezentacja), z języków obcych nowożytnych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 8 do 20 maja mają być przeprowadzone egzaminy z polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni od 1 do 20 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 22 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 23-25 sierpnia.

Dla absolwentów uczących się zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia będą dwie sesje egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: dla osób kończących szkołę w styczniu sesja będzie przeprowadzona w lutym i marcu, a dla osób kończących szkołę w kwietniu lub w czerwcu sesja przeprowadzona będzie w czerwcu i lipcu. W sesji zimowej egzamin pisemny przeprowadzony zostanie 27 lutego, a egzaminy praktyczne - 28 lutego oraz od 1 do 4 marca. W sesji letniej egzamin pisemny będzie 12 czerwca, a egzaminy praktyczne 13 czerwca oraz od 4 do 8 lipca.

Dla uczniów uczących się zgodnie z nową podstawą programową wyznaczono trzy sesje egzaminacyjne: styczeń-luty, czerwiec-lipiec oraz maj-czerwiec. W sesji pierwszej egzamin pisemny zaplanowano na 12 stycznia, a egzaminy praktyczne 9 stycznia oraz od 16 stycznia do 23 lutego. W sesji drugiej egzamin pisemny będzie 20 czerwca, a egzaminy praktyczne 26 czerwca oraz od 16 czerwca do 8 lipca. Trzecia sesja - majowo-czerwcowa - przeznaczona jest tylko dla zdających egzaminy kwalifikacyjne w zawodzie technik pożarnictwa. Egzaminy pisemne przeprowadzone będą 8 maja i 6 czerwca, a praktyczne od 9 maja do 26 maja oraz 7 czerwca.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| CKE, EDUKACJA, MEN, PAP

Reklama

Reklama

Reklama