Dzieci utracone mają prawo do godnego pochówku – poradnik prawny

Obowiązujące w Polsce prawo bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, w tym dziecku zmarłemu przed narodzeniem. Mimo tego, pogrzeb dziecka utraconego, tym bardziej, gdy rodzice chcą przeprowadzić go wraz z rejestracją w Urzędzie Stanu Cywilnego i przysługującymi im świadczeniami – wciąż bywa przedstawiany jako „kaprys”, w dodatku trudny do zrealizowania.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości dotyczące postępowania ze zwłokami dzieci martwo narodzonych i poronionych w ponad 50 proc. szpitali. Zdarzało się, że ciała były kwalifikowane jako odpady medyczne i przekazywane do utylizacji.

Instytut Ordo Iuris przygotował nową wersję poradnika, w której wskazuje, jak rodzice i inne uprawione osoby mogą realizować swoje prawa oraz obala mity dotyczące pochówków dzieci utraconych.

POBIERZ PORADNIK - LINK

Polski porządek prawny bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, a już dekadę temu stosowną nowelizacją rozwiano ewentualne wątpliwości interpretacyjne dotyczące pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem. Obowiązujące w Polsce prawo wymaga pochówku każdego, także dziecka utraconego, niezależnie od etapu ciąży na jakim zmarło.

Mimo tego, zarówno rodzice chcący pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem, jak i inne osoby, które takiego pochówku chcą się podjąć, nierzadko natrafiają na przeróżne mity i trudności wynikające z braku wiedzy, zarówno po stronie zainteresowanych jak i np. szpitala.
Najwyższa Izba Kontroli, w informacji z 2020 r. o wynikach kontroli opieki nad pacjentkami w przypadkach poronień i urodzeń martwych, ujawniła, że w ponad 50 proc. szpitali stwierdzono nieprawidłowości dotyczące postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych oraz poronionych.

- Problemem, z jakim najczęściej spotykają się osoby chcące pochować zmarłe dziecko jest brak informacji. Odpowiedzi na pytania dotyczące procedur często nie znają ani pracownicy szpitala, ani pracownicy zakładu pogrzebowego. Taki stan rzeczy potęguje traumę rodziców i utrudnia przeżywanie żałoby. Nasz poradnik tłumaczy jakie są wymogi prawne zarówno w kwestii odebrania ciała dziecka ze szpitala, ewentualnych badań genetycznych, samego pochówku jak i pobrania zasiłku pogrzebowego. Poradnik jest kompleksowy, napisany przystępnym językiem i zawiera gotowe formularze wniosków, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie mogą być potrzebne w związku z podjęciem się przeprowadzenia pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem – wyjaśnia Anna Kubacka, współautorka poradnika.

Poradnik zawiera także dwie analizy. Pierwsza w skondensowany sposób przedstawia podstawy prawne, z których wynika możliwość pochowania dzieci utraconych przez osoby niebędące ich rodziną. Druga wskazuje na obowiązek gminy dokonania pochówku tych dzieci, których nie zdecydował się pochować nikt inny. Dołączenie odpowiedniej analizy do stosownego wniosku może znacząco przyspieszyć rozpatrzenie sprawy przed dany organ.

Instytut Ordo Iuris zapewnia nieodpłatną pomoc prawną w przypadku wystąpienia trudności lub pytań dotyczących pochówku dziecka utraconego przed urodzeniem. Fundacja podkreśla i przypomina, że dziecko – obojętnie na jakim etapie ciąży zmarło – ma prawo do pochówku i nikt nie ma prawa kwestionować jego człowieczeństwa, również przez odmowę jego godnego pogrzebu.

Poradnik można pobrać na stronie dzieciutracone.ordoiuris.pl.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama