By lepiej chronić dzieci

Rząd przyjął Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich

Rząd przyjął dziś Krajowy Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026. Uchwała ta ma zapewnić lepsze warunki dla skutecznego przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej na szkodę małoletnich w Polsce. Chodzi m.in. o zwiększenie skuteczności działań wobec osób, które dopuściły się czynów zabronionych wobec dzieci.

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości minister Marcin Romanowski podkreślił, że Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026 zawiera m.in. program edukacyjny dla różnych instytucji oraz grup społecznych, np. nauczycieli czy rodziców. Zakłada także organizację kampanii społecznych oraz inne działania związane m.in. z umocnieniem wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

– Przypomnę, że tzw. „Ustawa Kamilka” znacznie wzmocniła tryb wysłuchania dziecka w postępowaniu sądowym. Przewidujemy przygotowanie metodyk standardów tego wysłuchania, które już są realizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z UNICEF – powiedział polityk, dodając, że w planie jest także stworzenie strategii przesłuchań i wysłuchań dzieci małoletnich.

Dodał, że dokument zakłada także wzmocnienie działań z zakresu profilaktyki, w tym wzmocnienie istniejącego systemu tak, aby sprawca oraz potencjalny sprawca miał realny dostęp do terapii, co umożliwi jego resocjalizację.

Min. Romanowski podkreślił, że Plan został przygotowany według standardów międzynarodowych, na podstawie wytycznych organizacji „We Protect Global Alliance”, która specjalizuje się w tego typu działaniach.

– Zwracamy uwagę na te zagrożenia i przeciwdziałanie im nie tylko w rzeczywistości realnej, ale może przede wszystkim w rzeczywistości wirtualnej – podkreślił. Polityk nadmienił, że trwają prace nad utworzeniem krajowej bazy materiałów z treściami pornograficznymi z udziałem dzieci, by móc skutecznie zwalczać tego typu przestępczość. – Przewidujemy usprawnienie komunikacji, aby było możliwe łatwiejsze zawiadamianie o zaistnieniu treści, które są nieodpowiednie dla dzieci czy też zawierają treści o charakterze przestępczym – zaakcentował.

Zdaniem Romanowskiego, przyjęty dziś Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich przewiduje konkretne działania, dzięki którym system prawny będzie jeszcze bardziej będzie uwzględniał ochronę dzieci przed przestępczością na tle seksualnym. – To kontynuacja działań, które od lat podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, chociażby przygotowując rejestr pedofilii, podwyższając wymiar kary za przestępstwa na tle seksualnym, a więc z jednej strony represja, a z drugiej działania systemowe, które zawarte są w Krajowym Planie Przeciwdziałania Przestępstwom na Tle Seksualnym w stosunku do dzieci – zakończył.

Za pracę nad planem odpowiadał minister Marcin Romanowski wraz z sekretarzem Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich sędzią Agnieszką Matysek.

Przyjęty plan zapewnia kompleksowe wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi. To m.in. skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną; program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli); szkolenia dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia; wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów; utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w internecie; kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin; wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych; działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci; poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

Według badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, aż 41% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej, 20% doświadczyło wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 7% z kontaktem. Co roku w wyniku krzywdzenia w Polsce umiera około 30 dzieci.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg