Trybunał wstrzymał seksedukację w szkołach

Chorwacki Trybunał Konstytucyjny nakazał w środę wstrzymanie lekcji wychowania seksualnego, które wprowadzono pod koniec ubiegłego roku dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat.

Sąd Konstytucyjny Chorwacji odrzucił 22 maja Zasady wychowania zdrowotnego (w tym edukacji seksualnej), które obowiązują w szkołach tego kraju od lutego br. Zarządził również, że do czasu wprowadzenia nowych przepisów w tym zakresie, zgodnych z wymogami konstytucyjnymi, będą nauczane te podstawy wychowania zdrowotnego, które obowiązywały tam do czasu rozpoczęcia obecnego roku szkolnego.

Trybunał rozpatrywał tę sprawę na prośbę kilku organizacji chorwackich, m.in. stowarzyszeń Grozd i Reforma oraz grupy obywateli, żądających cofnięcia rozporządzenia ministra oświaty Željko Jovanovicia o wprowadzeniu nowego przedmiotu. Główne zastrzeżenia wnioskodawców wzbudził art. 4. tego dokumentu, omawiający zagadnienia równouprawnienia płciowego i rodzicielskiego oraz o odpowiedzialnym zachowaniu seksualnym. Sędziowie odrzucili cały dokument, gdyż "sporne punkty konstytucyjno-prawne" dotyczą całości.

Zdaniem sędziego sprawozdawcy Mate Arlovicia, państwo winno uzgadniać nowe treści nauczania z prawem rodziców do wychowania dzieci. "W tym konkretnym przypadku państwo nie wypełniło swego konstytucyjnego obowiązku prawnego, aby treści dydaktyczne wychowania zdrowotnego w szkołach państwowych lub publicznych w równym stopniu uzgadniać z konstytucyjnym prawem i wolnością rodziców do wychowania swych dzieci" – wyjaśnił Arlović.

Przewodnicząca Sądu Konstytucyjnego Jasna Omejec wyjaśniła, że najwyższy organ sądowniczy w kraju mocno popiera wychowanie zdrowotne w szkolnictwie publicznym. "Należy jednak dążyć do tego, aby treści nauczania były przygotowywane do wprowadzenia w życie zgodnie z procedurą, która będzie uwzględniać przepisy konstytucyjne, mówiące o odpowiedzialności rodziców za samodzielną decyzję o wychowaniu dzieci, a zarazem aby również dzieciom zapewnić prawo do pełnego rozwoju swej osobowości" – podkreśliła przewodnicząca trybunału.

Wnioskodawcy zażądali oceny zgodności wprowadzenia Zasad wychowania zdrowotnego z Konstytucją oraz z Ustawami: o wychowaniu i oświacie, o rodzinie i o zarządzaniu państwem. Według powodów wspomniane przepisy o wychowaniu zdrowotnym są także sprzeczne z różnymi porozumieniami międzynarodowymi, jak również z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych i z Konwencją Praw Dziecka.

Wprowadzenie do wszystkich szkół – od 1. klas podstawowych do końca średnich – programu tzw. wychowania zdrowotnego zapowiedział min. Ž. Jovanović 27 sierpnia 2012. O ile potrzeby nauczania takiego przedmiotu nikt nie podważał, gdyż – jak twierdzili nawet jego przeciwnicy – mimo wysiłków rodziców i nauczycieli, stan zdrowia dzieci i młodzieży pogarszał się, o tyle treści, które proponował ten program budził zastrzeżenia zarówno Kościoła, jak i wielu organizacji wychowawczych.

Najbardziej krytykowane były te jego punkty, które mówiły o wychowaniu seksualnym, w tym także o współżyciu płciowym, masturbacji, homoseksualizmie itp. Obawy budziły też przewidywane trudności z praktycznym wcieleniem w życie niektórych postanowień nowych przepisów, np. tego, że części programu mieli uczyć lekarze szkolni, których w Chorwacji jest bardzo mało (1 na 5-10 tys. uczniów).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama