Lublin testuje program "opaska życia dla seniora"

400 osób starszych i niesamodzielnych z Lublina będzie od września pod stałą opieką. Miasto Lublin podpisało umowę z firmą, która dostarczy i zapewni obsługę teleopasek, oferując osobom potrzebującym pomoc całodobowego Centrum Teleopieki.

Jest to program pilotażowy. Rekrutacja rozpocznie się 24 lipca i potrwa do 7 sierpnia 2019 r. Inicjatywa jest elementem realizowanego w Lublinie programu „Lublin Strefa 60+”.

- Głównym celem jest poprawa jakości życia osób w wieku senioralnym. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, chcemy umożliwić osobom starszym jak najdłuższe bezpieczne pozostawanie w najbliższym im domowym zaciszu. Takie rozumienie opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi wpisuje się w realizowaną przez nas politykę społeczną - mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Zadanie związane z zakupem i obsługą opasek będzie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r.

- To koordynowana usługa dla osób wymagających stałej kontroli i wsparcia, ale także dla tych, które są obciążone ryzykiem zdrowotnym, a chcą zwiększyć swoją niezależność. Daje poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają. Pozwala nie tylko monitorować podstawowe czynności życiowe i zdarzenia alarmowe, upadek czy opuszczenie bezpiecznej lokalizacji, ale też daje możliwość komunikowania się seniorowi z Centrum Teleopieki - mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. społecznych.

Koszt zaopatrzenia 400 osób starszych w opaski i zapewnienie systemu ich monitoringu rozstrzygnięty w drodze przetargu to kwota 190 tys. zł. Zakup zostanie sfinansowany z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Każdy uczestnik otrzymuje opaskę na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Części opaski mające kontakt ze skórą są antyalergiczne i mają regulację długości paska. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem /członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m.in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli sytuacja tego wymaga. Opaska ma indywidualny, niepowtarzalny numer.

Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • zamieszkuje na terenie Miasta Lublin,

  • jest w wieku 60+,

  • jest osobą z niepełnosprawnością, niesamodzielną,

  • ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

Rekrutacja będzie prowadzona od 24 lipca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r. Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, Lublin, pok. 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama