Katechizm dla rodzin

Ukazał się właśnie "Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego". Został opracowany m.in. przez pracowników katolickiego uniwersytetu w Lublinie.

Jak podkreśla główny redaktor - idea katechizmu zrodziła z czterech powodów. - Pierwszym jest bezpośredni kontekst przekazu wiary. Wielu rodziców, z którymi współpracuję, prosiło mnie o pomoc w znalezieniu budujących opowiadań, jakie mogliby czytać dzieciom przed snem. Drugim powodem są kontakty ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, które mają znakomite osiągnięcia w opracowywaniu wymiaru pedagogicznego myśli i działalności bł. Edmunda. Po trzecie - zgromadzenie ma świetnie działającą sekcję katechetyczną, która zapewniła realizację tego projektu. A po czwarte - bł. Edmund kładł nacisk na systematyczność nauczania, kształcenia i wychowania, a w tym świetnie może pomóc katechizm - mówi ks. prof. Andrzej Kiciński.

Pierwsza część katechizmu składa się z wyznania wiary. Druga dotyczy celebracji misterium chrześcijańskiego. Trzecia - "Życie w Chrystusie" - poświęcona jest sumieniu, cnotom i uczynkom miłosierdzia, a także omawia Dekalog. Część czwarta składa się z omówienia modlitwy, jej rodzajów oraz znaczenia. Z pewnością jest to publikacja godna uwagi. Pewien niedosyt pozostawia brak wyraźniejszego i szczegółowego odniesienia do niektórych problemów istotnych społecznie, takich jak przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ekologii życia codziennego czy problematyki migracyjnej, a także szeroko pojętej kultury komunikacji w dobie mediatyzacji sfery publicznej.

Katechizm, jak podkreśla s. prof. Maria L. Opiela, konsultantka merytoryczna z KUL, skierowany jest do rodzin, aby w domu rodzinnym przeżywana była wiara. Zauważa przy tym wysokie zainteresowanie publikacją, co świadczy o zapotrzebowaniu na systematyczny wykład wiary dla rodzin w zsekularyzowanym świecie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg