Papież do ruchu Spotkań Małżeńskich: Jesteście profetycznym znakiem

Kościół potrzebuje dziś współpracy między parami małżeńskimi i kapłanami, aby wspierać dzieło ewangelizacji – zauważył Papież, przyjmując w Watykanie przedstawicieli włoskiej gałęzi międzynarodowego ruchu Spotkania Małżeńskie. Posługa, którą oferujecie Kościołowi, ale także społeczeństwu, czyli towarzyszenie małżonkom i kapłanom, jest cennym dziełem przyczyniającym się do realizacji Bożego marzenia – dodał Franciszek.

Wyjaśnił, że Boże marzenie o człowieku polega na tym, byśmy trwali przy Nim jak latorośle przy winnym krzewie, a zarazem byśmy wszyscy stanowili jedno, odkrywając piękno Bożego synostwa i braterstwa między nami. Papież dodał, że charyzmat Spotkań Małżeńskich stanowi profetyczny znak, który wskazuje, jak urzeczywistniać to Boże marzenie.

„Przez wszystkie te lata, zainspirowani Jezusowym przykazaniem miłości, zaangażowaliście się w ponowne odkrycie sakramentu małżeństwa i sakramentu święceń, starając się nie tylko pogłębić ich bogactwo w odrębny sposób, ale także wydobyć związek między tymi dwoma ważnymi powołaniami. Małżeństwo oraz sakrament święceń, choć w różny sposób i zgodnie z charyzmatem właściwym każdemu z nich, pozostają ze sobą ściśle powiązane, ponieważ oba objawiają Bożą miłość, budując Mistyczne Ciało Kościoła. Te dwa sakramenty, w rzeczywistości, na różne, ale uzupełniające się sposoby, mówią o oblubieńczości: z jednej strony całkowite, jedyne i nierozerwalne oddanie się małżonków, z drugiej ofiarowanie życia kapłana dla Kościoła, są znakami oblubieńczej miłości Boga do nas.“

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PAPIEŻ, RODZINA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg