Sierra Leone zakazuje małżeństw z nieletnimi

Parlament Sierra Leone zatwierdził ustawę zakazującą małżeństw dzieci. Decyzja ta spotkała się z uznaniem aktywistów na rzecz praw dziecka, jako główne osiągnięcie w zakresie obrony praw nieletnich.

Sierra Leone ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników małżeństw dzieci, wczesnych ciąż i umieralności matek.

W kraju tym około jedna trzecia dziewcząt wychodzi za mąż przed 18. rokiem życia, a kolejna jedna trzecia rodzi przed 19. rokiem życia, a 9 proc. przed 15. rokiem życia. Również ok. 9 proc. chłopców w Sierra Leone wchodzi z związki małżeńskie 18 rokiem życia.

Obecne prawo penalizuje zawieranie małżeństw z dziewczętami poniżej 18 roku życia. Przewiduje także kary więzienia do 15 lat dla tych, którzy się tego dopuszczają.

Według ONZ w Sierra Leone jest ok 800 tys. dzieci "narzeczonych", z czego ok. 400 tys. dziewcząt wyszło za mąż przed 15. rokiem życia.

Często z powodu biedy wiele dziewcząt w Sierra Leone nie uczęszcza do szkoły. Następnie rodziny wydają je za mąż, aby poprawić swoją sytuację finansową lub spłacić dług.

Małżeństwa dzieci to problem globalny, napędzany nierównością płci, ubóstwem, normami społecznymi i brakiem bezpieczeństwa. Ma destrukcyjne konsekwencje dla młodocianych na całym świecie. Jak podaje organizacja Girls No Brides co roku 12 milionów dziewcząt wychodzi za mąż przed 18. rokiem życia

Dziewczęta, które formalnie wychodzą za mąż lub żyją w związku małżeńskim przed 18. rokiem życia, są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powikłań podczas ciąży i porodu, zarażenie się wirusem HIV i doświadczanie przemocy domowej.

Wraz w wczesnym wyjściem za mąż, często oczekuje się od dziewczyny, że porzuci szkołę, aby zająć się domem, dziećmi i dalszą rodziną.

Wychodząc za mąż jako dzieci, dziewczęta tracą umiejętności, wiedzę i pewność siebie, których potrzebują, aby podejmować świadome decyzje, negocjować, uzyskać dostęp do płatnej pracy i prowadzić niezależne życie.

Przy ograniczonym dostępie do edukacji i możliwości ekonomicznych dziewczęta i ich rodziny są bardziej narażone na życie w ubóstwie.

africanews Sierra Leone outlaws child marriage in new legislation
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg