Nie muszą być sami

O „Szkole dla rodziców”, których dzieci mają specjalne potrzeby edukacyjne, i o nowościach w edukacji dzieci dysfunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu z Iwoną Litaniuk, wicedyrektorem placówki, oraz Agnieszką Paluch, nauczycielem i oligofrenopedagogiem, rozmawia ks. Waldemar Packner.

Ks. Waldemar Packner: W Waszej szkole uczyły się dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim. Co się zmieniło?

Iwona Litaniuk: – Dodatkową ofertą szkoły będzie od września edukacja dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową, połączoną z autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną w klasach I–III szkoły podstawowej. Prowadzimy również zajęcia z małymi dziećmi i ich rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju od wykrycia nieprawidłowości czy deficytu rozwojowego aż do rozpoczęcia edukacji. W naszej szkole funkcjonują także dwa oddziały przedszkolne. Zajęcia prowadzone są w małych grupach na podstawie indywidualnych programów terapeutycznych dla każdego dziecka.

Na czym polega terapia dzieci przed rozpoczęciem edukacji?

I.L. – Terapia zależy od tego, z jakim problemem dziecko do nas trafia. Realizujemy między innymi wskazania z zakresu specjalistycznej pomocy logopedycznej, rehabilitacji ruchowej. W grupie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju są również dzieci z normą intelektualną, gdzie głównym problemem rozwojowym jest autyzm. Przez nasze działania przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkołach ogólnodostępnych.

Czyli dzięki Waszej pracy dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą trafić do szkół ogólnodostępnych?

Agnieszka Paluch: – Oczywiście. Po uzyskaniu gotowości szkolnej, którą orzeka zespół z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dzieci kontynuują naukę w szkole ogólnodostępnej czy integracyjnej. My jesteśmy jakby pierwszą pomocą w przygotowaniu tych dzieci do dalszej edukacji.

Zajmujecie się nie tylko dzieckiem, ale również jego rodzicami?

A.P.: – Ta praca musi iść dwutorowo. Z jednej strony terapia i rehabilitacja z dzieckiem, z drugiej rodzice otrzymują konkretne zalecenia terapeutyczne do pracy z dzieckiem w domu. Rodzice uzyskują pomoc psychologa w ramach prowadzonej grupy wsparcia. Zajęcia prowadzone są z jednym dzieckiem i jego rodzicami. Do każdego dziecka i rodziny podchodzimy indywidualnie.

Po wykryciu u dziecka jakichkolwiek dysfunkcji najlepiej od razu rozpocząć jego rehabilitację.

I.L.: – To dla dziecka jest najlepsze. Wcześniej musi jednak mieć orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Na szczęście wiedza rodziców jest coraz większa i coraz częściej zgłaszają się do nas rodzice bardzo małych dzieci. W tym wypadku czas działa na korzyść dziecka.

„Szkoła dla rodziców” to inicjatywa nauczycieli Waszej szkoły. Dla kogo jest ta propozycja?

I.L.: – To bezpłatne zajęcia szkoleniowo-instruktażowe dla rodziców dzieci z deficytami rozwojowymi, np. z zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością umysłową, autyzmem, zaburzeniami komunikacji, zespołem Aspergera. Proponujemy rodzicom zajęcia warsztatowe, aby ze swoimi problemami nie zostali sami. Spotkania odbywają się cyklicznie. Zajęcia w „Szkole dla rodziców” prowadzone są przez profesjonalnie przygotowaną kadrę nauczycieli i terapeutów. Działania te realizowane są wolontarystycznie.

Gdzie należy się zgłosić?

I.L.: – Informację można uzyskać telefonicznie: 32 2710215 oraz poprzez stronę internetową szkoły: www.zss.edu.pl. Rodzicom zaniepokojonym rozwojem swojego dziecka udzielamy bezpłatnych konsultacji specjalistycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej, logopedii oraz terapii dziecka autystycznego. Trwają zapisy na nowy rok szkolny: 2012–2013. Rodziców szukających specjalistycznej pomocy dla swojego dziecka zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

Dysponujecie dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi?

A.P.: – Jesteśmy publiczną placówką oświatową prowadzoną przez miasto Zabrze. Nasza szkoła ma wielospecjalistyczną bazę dydaktyczną do prowadzenia edukacji, rehabilitacji i terapii. Dzieci korzystają także z posiłków przygotowywanych w szkolnej stołówce. Placówka jest doskonale przygotowana dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Są podjazdy, winda, zaplecze sanitarne.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg