Nauka i doświadczenie

Wystarczy formularz zgłoszeniowy, CV i zaświadczenie o znajomości języka. Jeszcze tylko krótka rozmowa kwalifikacyjna i już można pakować walizki na studia za granicą.

W roku 2012/2013 na studia i praktyki z programu Erasmus wyjechało 170 studentów z naszej uczelni – mówi Agnieszka Gleń z Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. – Teraz propagujemy nabór na kolejny rok. Studenci mogą wybrać zarówno studia, jak i praktyki w wielu krajach Unii Europejskiej. Oferta jest coraz szersza. Mamy podpisanych 208 umów ze 110 uczelniami zagranicznymi.

Przyjemne z pożytecznym

Jak się okazuje, nie trzeba spełniać jakichś szczególnych warunków. Wystarczą średnia ze studiów w wysokości 3,7 i znajomość języka obcego, który w danym kraju obowiązuje. Jeśli ktoś nie ma certyfikatu językowego, musi napisać test. Ale jak mówi jeden z absolwentów programu, nie jest on szczególnie trudny. Studenci, którzy zdecydują się wyjechać na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus, otrzymają stypendium.

– Z założenia dofinansowanie nie pokrywa pełnych kosztów pobytu – mówi Agnieszka Gleń – ale każdy student dostaje pieniądze z funduszy europejskich w kwocie od 260 do 420 euro miesięcznie, w zależności od kraju, do którego wyjeżdża. W przypadku wyjazdu na praktyki dofinansowanie jest nieco wyższe. Piotr Sokołowski właśnie wrócił z Finlandii. – To piękny i malowniczy kraj. Pewnie nie miałbym możliwości poznania go, gdybym nie zdecydował się na wyjazd z Erasmusa. Studia w Finlandii wyglądają nieco inaczej. Jeden przedmiot czasami trwa tylko trzy dni i kończy się egzaminem. Ale życie studenckie jest podobne do naszego – śmieje się młody ekonomista. – Moja rada dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyjazdem, to nie bać się zwiedzać świata. Erasmus to naprawdę genialna możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym.

Historia

Erasmus powstał w 1987 r. jako program wymiany studentów (obecnie obejmuje również pracowników uczelni). Jego główną ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Polska bierze w nim udział od roku 1998/99. W programie jest aktualnie zarejestrowanych ok. 4 tys. uczelni z 27 krajów Unii Europejskiej, 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz 2 kandydujących: Chorwacji i Turcji. Na stypendia Erasmusa wyjechało do tej pory ponad 2,5 mln studentów, około 300 tys. nauczycieli akademickich i około 30 tys. innych pracowników uczelni. Erasmus działa na KUL od 2000 roku. Studenci realizują program uzgodniony z instytutowym koordynatorem ds. programu Erasmus, co pozwala im na rozliczenie semestru spędzonego na uczelni zagranicznej w uczelni macierzystej. Do roku 2012 na KUL skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych 1160 studentów. Żeby wyjechać z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na studia czy praktyki z Erasmusem w roku akademickim 2013/2014, należy przede wszystkim być zarejestrowanym jako student uczelni. Swoją aplikację trzeba złożyć do  1 marca 2013 w biurze Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama