Tulipany Narodowego Dnia Życia

Miasto Toruń, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, Inicjatywa „MAMY więcej” oraz dziennikarz Bartosz Marczuk to tegoroczni laureaci Tulipanów Narodowego Dnia Życia - nagród przyznawanych dla osób i inicjatyw zmierzających w kierunku wzmacniania roli rodziny.

Miasto Toruń otrzymało Tulipana w kategorii samorządów za Program Promocji Dużych Rodzin „Jesteśmy Razem” zainicjowany i zlecony przez miasto, a realizowany przez fundację „Nadzieja dla Rodzin”. Obejmuje on 2600 osób z rodzin 3+. Zdaniem kapituły Tulipanów, program ten zasługuje na nagrodę nie tylko z powodu znaczącej skali, ale także innowacyjności i pomysłowości. Uczestnicy otrzymują zróżnicowane i użyteczne korzyści – od bezpłatnych lekcji angielskiego, przez liczne zniżki na produkty i usługi, po opiekę nad dziećmi w czasie randek małżeńskich. Program nastawiony jest na różnorodne wspieranie dużych rodzin: obniża koszty życia, pomaga rozwijać się dzieciom, a przy tym ułatwia wzmacnianie więzów rodzinnych. Dodatkowym plusem programu, który zauważyła kapituła, jest udział licznych firm prywatnych w programie zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W kategorii dziennikarzy nagrodzony został Bartosz Marczuk - „za odwagę bycia niepoprawnym politycznie w środowisku zdominowanym przez orędowników poprawności politycznej. Za odwagę płynięcia pod prąd, będąc w centrum głównego nurtu mediów. Za napominanie polityków o ich podstawowych powinnościach i obowiązku przestrzegania konstytucji Rzeczpospolitej, a w szczególności zapisów art.18. Za przypominanie społeczeństwu o jego żywotnych interesach oraz konsekwencjach podejmowanych dzisiaj decyzji i dokonywanych wyborów. Za wspieranie prześladowanych rodzin i zdolność mobilizowania opinii publicznej w ich obronie. Za konsekwentne i jednoznaczne, z dużą kulturą słowa i rozwagi, promowanie małżeństwa rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. I wreszcie za osobisty przykład budowaniu siły ekonomicznej polskiej rodziny poprzez utworzenie i prowadzenie firmy rodzinnej”.

Za najciekawsze dzieło kultury uznano Inicjatywę „MAMY więcej”. „Rodziny wielodzietne – w kontekście dotykającego nas kryzysu demograficznego – stanowią wielką nadzieję naszej wspólnoty. Nadzieję przetrwania po prostu. Stąd wszelkie oryginalne pomysły przeciwstawienia się – z jednej strony silnie obecnemu negatywnemu stereotypowi rodziny wielodzietnej jako siedliska zacofania czy patologii, jak i z drugiej – pozytywnemu stereotypowi szczęśliwej rodziny wychowującej jedno czy dwoje tylko dzieci, bo większa ilość potomstwa niszczy osobowości rodziców – należy nagłośnić i popierać. Dlatego z wielką radością przywitaliśmy inicjatywę „MAMY więcej”, której autorkami i pomysłodawczyniami są mamy rodzin wielodzietnych” - oświadczyli członkowie kapituły Tulipanów. „Energia, kreatywność, pomysłowość i profesjonalizm działania Pań pozwalają liczyć na kolejne „odsłony” dzieła. Piszą panie: postanowiłyśmy mieć więcej… Czego? Radości, smutków, emocji, lęków, śmiechu, kłótni, hałasu, zakupów, prania, bałaganu, może nawet czasu, bo przeżywamy nie tylko swój własny, ale także każdego z naszych dzieci z osobna…” - piszą członkowie kapituły.

W kategorii inicjatyw społecznych nagrodzili oni Fundację Rzecznik Praw Rodziców. „Z zainicjowanej przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich akcji 'Ratuj Maluchy' wyrosły Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. 8 stycznia 2013 roku rozpoczęły one zbiórkę podpisów pod wnioskiem o ogólnopolskie referendum edukacyjne "Ratuj Maluchy i starsze dzieci też!". Akcja przyniosła zebranie prawie miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum i przede wszystkim uaktywniła niezwykłe obywatelskie zaangażowanie rodziców jako pierwszych i suwerennych wychowawców swoich dzieci. Choć wniosek o referendum został odrzucony przez Sejm, pozostała trwała wartość w postaci mobilizacji rodziców pojmujących swoją rolę jako aktywnych wychowawców dzieci i pierwszych odpowiedzialnych za ich rozwój. Na uwagę zasługuje fakt, że zainicjowana już w 2008 roku działalność Państwa Elbanowskich ma charakter stały, rozwijający się i nie jest związana z żadnym ugrupowaniem politycznym. Utrwala ona i rozwija świadomość podmiotowości rodziny i rodziców wobec służebnej wobec rodziny roli państwa. Uznanie budzi zarówno determinacja jak i kompetencja laureatów, którzy wielokrotnie zabierali głos w sprawie edukacji dzieci, reform edukacyjnych i najważniejszej racji stanu, jaką jest przyszłość młodego pokolenia. Tę całkowicie społeczną pracę wykonują oni jako małżonkowie i rodzice sześciorga dzieci, co czyni ich jeszcze bardziej wiarygodnymi rzecznikami praw rodziców – orzekła kapituła.

W tej samej kategori przyznała ona jeszcze wyróżnienie, które otrzymała Fundacja Sławek - „za sztukę łączenia tego, co rozdzielone. Za wsłuchanie się w pragnienie dzieci, które na co dzień nie słyszą głosu rodzica, odciętego od nich przez więzienne mury.”

W skład kapituły Tulipanów narodowego Dnia Życia wchodzą: filozof i dyrektor Instytutu Myśli ks. Józefa Tischnera w Krakowie prof. Zbigniew Stawrowski; dziennikarz Paweł Zuchniewicz; poeta i krytyk literacki Krzysztof Koehler; współzałożyciel i redaktor naczelny pisma „44 / Czterdzieści i Cztery” Marek Horodniczy; PR-owiec Marek Wróbel; wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie Piotr Dardziński, który był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama