Embrion to najwcześniejsze stadium rozwoju człowieka

Embrion jest najwcześniejszym stadium rozwoju biologicznego człowieka, ponieważ zawiera cały jego zapis genetyczny – podkreślił genetyk prof. Andrzej Kochański.

W piątek w siedzibie kurii warszawsko-praskiej odbyło się zebranie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. Głównym tematem obrad, którym przewodniczył abp Henryk Hoser, było zagadnienie tzw. śmierci mózgowej oraz status ludzkiego embrionu. – Określenie tego statusu, czyli zdefiniowanie, czym on jest, to kwestia fundamentalna, ponieważ determinuje całą dyskusję poświęconą zapłodnieniu i rozwojowi ludzkiej osoby - zaznaczył genetyk.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że oprócz chwili połączenia się dwóch genomów nie ma w rozwoju człowieka żadnego innego ważnego momentu. W ujęciu biologicznym embrion jest zatem najwcześniejszym stadium rozwoju ludzkiej osoby, ponieważ jest to już zdeterminowany w pełni zestaw informacji genetycznych, które z czasem są jedynie realizowane - mówił prof. Andrzej Kochański. - Embrion nie jest ani rzeczą, ani tkanką, gdyż żadna tkanka nie ma takich możliwości rozwojowych, które charakteryzują embrion, a więc w tym przypadku trudno mówić o kwestii własności - zaznaczył.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych dyskutował także na temat kwestii śmierci mózgowej. - Rozwój transplantologii wywołuje coraz więcej dyskusji, ponieważ wiąże się z nim problem kryteriów śmierci, czyli momentu, w którym istnieje możliwość pobrania narządów życiowych od dawcy w celu ich przeszczepu innej osobie potrzebującej. Pojawiają się głosy poddające w wątpliwość fakt mówiący, że śmierć mózgowa oznacza definitywny zgon człowieka - zauważył abp Henryk Hoser.

Dodał, że ciągła walka z czasem, która ma miejsce w transplantologii, może grozić skracaniem czasu procedur ze względu na pilność sprawy, co z kolei może grozić nadużyciami. - Mając świadomość powagi całego zagadnienia, chcemy uzyskać pomoc również uczonych, zwłaszcza neurofizjologów, którzy na co dzień mają do czynienia z kwestią śmierci mózgowej - podkreślił przewodniczący Zespołu.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych został powołany przez Episkopat 18 czerwca 2008 r.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama