Bądź zdrów - skorzystaj z rehabilitacji ZUS

Masz poważne problemy ze zdrowiem? Grozi ci zakończenie kariery zawodowej i renta? Masz alternatywę: rehabilitację leczniczą z ZUS. Zakład na swój koszt może Cię wysłać do sanatorium i pomóc wrócić do pełni zdrowia i do pracy.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ZUS w zakresie swoich ustawowych zadań ma także prowadzenie działań zapobiegających długotrwałej niezdolności do pracy, czyli właśnie rehabilitację leczniczą. Od 1996 r., czyli od momentu, w którym ZUS otrzymał takie zadanie, już ponad milion osób skorzystało z rehabilitacji − ponad połowa z nich mogła dzięki temu powrócić do pracy.

Dla kogo rehabilitacja

Z rehabilitacji prowadzonej przez ZUS może skorzystać każdy ubezpieczony, który z powodu swojej choroby jest zagrożony długotrwałą niezdolnością do pracy. Istotnym warunkiem uczestnictwa w programie rehabilitacji jest rokowanie powrotu do zdrowia i aktywności zawodowej. O skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS, najczęściej na podstawie wniosku lekarza prowadzącego leczenie, np. naszego lekarza rodzinnego. Może on także wydać takie orzeczenie w trakcie kontroli zwolnienia lekarskiego, a także przy okazji orzekania o przyznaniu renty czy świadczenia rehabilitacyjnego. Wydając decyzję, lekarz ZUS bierze pod uwagę schorzenie, na jakie cierpi ubezpieczony, wiek i zawód wykonywany przez ubezpieczonego. Wniosek wystawiony przez lekarza prowadzącego może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać: imię i nazwisko chorego, jego PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy istnieje rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl/rehabilitacja można znaleźć gotowy do wypełnienia wniosek. Co ważne, Zakład może nas skierować do ośrodków prowadzących rehabilitację leczniczą zarówno w trybie stacjonarnym, tzn. z noclegiem i wyżywieniem, jak również w trybie ambulatoryjnym, czyli dziennym (bez noclegu i wyżywienia). Dzięki temu nawet osoby, które np. ze względów rodzinnych nie mogą sobie pozwolić na wyjazd poza miejsce zamieszkania, mogą być rehabilitowane.

Sanatoria, do których kieruje ZUS, są co roku wybierane w trybie konkursowym – decyduje m.in. gwarancja najlepszych usług. To, czy świadczenia są na najwyższym poziomie, kontroluje sam Zakład; ważne są też jednak opinie uczestników programu rehabilitacji.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama