Dziś w Sejmie o ratyfikacji konwencji przemocowej

Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy ratyfikującej Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

W Sejmie, na połączonym posiedzeniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz komisji spraw zagranicznych, trwa dyskusja nad kontrowersyjnym aktem prawnym.

Wniosek o odrzucenie projektu złożyła posłanka Małgorzata Sadurska (PiS). Zgłosiła przy tym wiele zastrzeżeń merytorycznych dotyczących poszczególnych sformułowań Konwencji. Pytała m.in., czy dokument jest zgodny z konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami rodziny i małżeństwa, w tym prawem do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Wyraziła niepokój, że konwencja w niektórych miejscach definiuje rodzinę jako stereotyp.

Jak stwierdziła, Konwencja jest przesiąknięta ideologią, gdyż wprowadza niezrozumiałe terminy płci jako konstrukcji społeczno-kulturowej. Zapytała, czy walka z przemocą wobec kobiet będzie zagwarantowana tylko dzięki temu, że ta konwencja zostanie przyjęta.

(rozszerzymy)

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg