Na swoim...

Pięćdziesięciolatek prowadzący własną firmę? Niepełnosprawny przedsiębiorca? To możliwe 
– dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Osobom po pięćdziesiątce, które straciły zatrudnienie, lub pozostającym bez pracy od dłuższego czasu, a pragnącym założyć własną firmę, z pomocą przyjdą programy regionalne realizowane w każdym województwie. Propozycja obejmuje szkolenia, doradztwo albo dotację lub pożyczkę na start własnego biznesu. Przyznanie dofinansowania zostanie poprzedzone analizą sytuacji oraz predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez ubiegającego się o dotację. Instytucja udzielająca dofinansowania musi mieć pewność, że założenie własnej firmy to dobre rozwiązanie w konkretnym przypadku. Warto pamiętać, że w najbliższych latach duże szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów, innowacyjnych usług czy wykorzystujące nowoczesne technologie.

Dojrzali
 do firmy innowacyjnej

Aby założyć firmę, która będzie specjalizowała się w innowacyjnych technologiach albo będzie oparta na jakichś nowatorskich pomysłach, można skorzystać ze środków specjalnie przeznaczonych dla firm innowacyjnych. Można je znaleźć w programie Inteligentny Rozwój, np. w programie o nazwie Starter. Oferowana pomoc dotyczy doradztwa w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienia infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego takiej firmy.

Osoby, które zamierzają założyć firmę posiadającą innowacyjny pomysł na działalność, powinny zgłosić się do któregoś z inkubatorów. Tam projekt zostanie oceniony i jeśli ta ocena będzie pozytywna, podda się go tzw. preinkubacji. Co to oznacza? Na zlecenie inkubatora zaprezentowane innowacyjne rozwiązanie zostanie poddane badaniu i analizie w celu ustalenia, czy ma ono szansę zaistnienia na rynku i przyniesienia zysku. Na tej podstawie zostaną opracowane biznesplan i studia wykonalności. Jeśli przeprowadzone analizy będą rokujące, inkubator pomoże pomysłodawcy założyć i rozwinąć działalność na bazie unijnych funduszy. Środki na założenie innowacyjnej firmy oferują także programy regionalne.

Są one dostępne w formie udzielanych na bardzo korzystnych warunkach pożyczek dla start-upów, czyli firm nowo powstałych lub krótko działających.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

TAGI| RODZINA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |