Szkoła wysokich lotów

Tarnobrzeska placówka – jako jedyna w Polsce – będzie kształcić stewardessy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego uzyskał zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego, polegającego na uruchomieniu nowego kierunku kształcenia – technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych o profilu mundurowym.

Jedyny na Podkarpaciu

– To pierwszy i jedyny zgłoszony do kuratorium i MEN eksperyment w województwie podkarpackim – zauważa Małgorzata Rauch, podkarpacka kurator oświaty. – Dzięki niemu na listę klasyfikacji szkolnictwa zawodowego będzie można wpisać nowy zawód o nazwie technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych o profilu mundurowym. Taki zawód dotąd jeszcze nie istniał, ale mam nadzieję, że dyrekcja szkoły wraz ze swym zespołem przetrą w tym zakresie szlaki.

Przedsięwzięcie tarnobrzeskiej szkoły pokazuje innym placówkom, w jaki sposób można i należy poszerzać ofertę edukacyjną oraz jak reagować na potrzeby rynku pracy. Mam nadzieję, że z doświadczeń tych zechcą skorzystać dyrektorzy innych szkół – podkreśla podkarpacka kurator.

Nabór trwa

Choć nabór do szkół ponadgimnazjalnych już się zakończył, to z uwagi na oficjalną ministerialną zgodę na otwarcie nowego kierunku „prymasówka” przeprowadzi nabór do nowej klasy. Dokumenty należy składać w tradycyjnej, papierowej wersji w sekretariacie szkoły. – Ponieważ chcemy, aby to był kierunek elitarny, kładziemy nacisk na jakość, a nie na ilość. Średnia na świadectwie musi wynieść minimum 4,0 – zaznacza Marcin Pilarski, dyrektor szkoły. – Założyliśmy, że klasa będzie liczyć 30 uczniów, którzy zostaną podzieleni na grupy. Naturalnie przyjmujemy zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Pierwsi chętni do nauki już są. Przygotowania do utworzenia kierunku szkoła podjęła jesienią ubiegłego roku.

– Startując w konkursie na dyrektora szkoły, przedstawiłem w swoim programie działania uruchomienie nowych kierunków, w tym m.in. technika obsługi pasażerów. Już w początkach września ubiegłego roku powołany został zespół projektowy w składzie: Małgorzata Tomczyk, Beata Furtak, Dominika Zajczyk, Marzena Woźniak-Paul, Anita Wójcikowska-Trela, Małgorzata Materkowska, którego zadaniem było opracowanie podstawy programowej dla proponowanego zawodu oraz szkolnego planu nauczania.

Języki i pływanie

– Program obejmuje przedmioty ogólnokształcące, obowiązujące w cyklu kształcenia we wszystkich typach szkół technicznych, także na poziomie rozszerzonym i uzupełniającym, oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne – wyjaśnia Dominika Zajczyk. – Wśród przedmiotów zawodowych teoretycznych będziemy kładli szczególny nacisk na naukę języków obcych, w tym angielskiego i niemieckiego zawodowego ze względu na specyfikę nowego kierunku. W grupie tej znajdą się także: komunikacja interpersonalna, kompetencje kulturowe, środki transportu pasażerskiego, prawa pasażerów, bezpieczeństwo w portach lotniczych, morskich i lądowych. W sumie będzie to osiem przedmiotów kształcenia zawodowego teoretycznego.

Jeśli zaś chodzi o naukę praktyczną, pojawią się zajęcia takie jak: pracownia obsługi pasażerów przed podróżą i w jej trakcie, pracownia wizażu, techniki interwencyjne, samoobrona, usługi gastronomiczne oraz nauka pływania z elementami ratownictwa wodnego – wylicza Dominika Zajczyk.

– Oprócz tego uczniów czekają obowiązkowe praktyki zawodowe. Po ukończeniu wspomnianego kierunku absolwenci będą mieli możliwość zatrudnienia na przykład w portach lotniczych i morskich, w liniach lotniczych, u armatorów morskich, u przewoźników w transporcie lądowym, a także jako przewodnicy turystyczni czy rezydenci. Jeżeli zechcą kontynuować naukę, będą mogli podjąć studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie lub na innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Międzynarodowe porozumienia

Opracowanie autorskiego programu dla nowego kierunku kształcenia wymagało od szkoły podjęcia wielu działań, w tym m.in. znalezienia i nawiązania współpracy z uczelnią, która objęłaby nad nim patronat, oraz innymi instytucjami pragnącymi wesprzeć przedsięwzięcie.

– Mamy podpisane stosowne porozumienie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, która zgodziła się objąć eksperyment opieką naukową. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Polską Żeglugą Bałtycką oraz Association of Flight Attendants w Waszyngtonie, największym stowarzyszeniem stewardess – dodaje Marcin Pilarski. Swojego zadowolenia z rozwoju ZSP nr 1 i poszerzania jego oferty zawodowej nie kryje prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb.

– Niejednokrotnie podkreślałem, że Tarnobrzeg stawia na kształcenie zawodowe, i bardzo się cieszę, że tej placówce udało się uzyskać zgodę na przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego, dotyczącego wprowadzenia nowego kierunku. Jestem pewien, że jego absolwenci nie będą mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia – stwierdza Grzegorz Kiełb.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| RODZINA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama