ZUS: Miliony osób skorzystają z nowego systemu elektronicznej wymiany informacji

Miliony osób skorzystają z nowego systemu elektronicznej wymiany informacji (EESSI), który ma ułatwić współpracę między blisko 15 tys. instytucji zabezpieczenia społecznego z 32 krajów UE/EFTA - poinformowała PAP Maria Kuźniar z Biura Prasowego ZUS.

EESSI to Elektroniczna Wymiana Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (ang. Electronic Exchange of Social Security Information). Dotychczas przekazywanie informacji i dokumentów odbywało się głównie papierowo i wymagało żmudnego tłumaczenia dokumentacji, więc postępowania trwały dość długo. Dzięki EESSI procedura ma ulec skróceniu.

Kuźniar podkreśliła, że ZUS wdrożył EESSI 1 lipca i jest tym samym jedną z pierwszych w Europie instytucji gotowych do wymiany informacji za pomocą tego systemu.

Jak wyjaśniła, elektroniczna wymiana informacji obejmuje dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego - w związku z zasadą, że podlega się systemowi tylko w jednym państwie - ale także przyznawania i wypłaty świadczeń międzynarodowych: emerytur, rent, zasiłków i odszkodowań, jak również dochodzenia należności z tytułu nieopłaconych składek i nadpłaconych świadczeń w innych państwach UE.

"EESSI to prawdziwa rewolucja, która przenosi komunikację między europejskimi instytucjami publicznymi z dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego wieku, do świata łączności elektronicznej. To ogromny krok naprzód, który przyspieszy weryfikację uprawnień i wypłatę świadczeń" - uważa prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

System EESSI ma użytkować ok. 100 tys. pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego z całej UE. Na zmianach mają skorzystać miliony Europejczyków. Komisja Europejska szacuje, że obecnie nawet 17 mln obywateli państw UE mieszka w innym państwie członkowskim niż kraj pochodzenia, a około 2 mln osób pracuje lub studiuje w jednym kraju, mieszkając w innym.

Kuźniar zwróciła uwagę, że nowy system to ogromne wyzwanie - co roku wszystkie instytucje zabezpieczenia społecznego w państwach UE/EFTA wymieniają się nawet 900 milionami komunikatów. Szacuje się, że ZUS w ramach systemu elektronicznej wymiany informacji rocznie otrzyma ponad 119 tys. i wyśle około 1,14 mln dokumentów.

Dlatego - jak zaznaczyła Kuźniar - przez dwa ostatnie lata ZUS intensywnie przygotowywał się do uruchomienia tego systemu. Podkreśliła, że modyfikacja systemu informatycznego ZUS na potrzeby komunikacji z EESSI była z technicznego punktu widzenia największa w historii, najbardziej rozległa i skomplikowana. Żaden inny projekt nie wymagał dotąd tak znacznej przebudowy tego systemu.

Już 1 lipca ZUS otrzymał i wysłał kilkadziesiąt komunikatów w ramach EESSI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama