Taki sposób dystrybucji pornografii to przestępstwo

– Artykuł 202 par. 2 kodeksu karnego brzmi: „Kto (…) rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej 15. roku życia zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograni-czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

”. Dla istnienia tego przestępstwa nie trzeba więc udowadniać, że małoletni zapoznali się z tak dystrybuowaną pornografią. Wystarczy, że mają taką możliwość. Bez znaczenia prawnego są też komunikaty w stylu, że zamieszczane treści „są dla osób powyżej 18 lat” itp. Zgodnie z prawem prasowym natomiast reklamy nie mogą naruszać prawa i zasad współżycia społecznego. Warto wiedzieć, że wydawca ma prawo odmówić publikacji reklam, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.

Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego, wydawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli reklama narusza prawo i zasady współżycia społecznego. Trudno o bardziej wymowne naruszenie tych zasad, gdy obok reklam dla dzieci dopuszcza się do publikacji reklamy ostrych filmów pornograficznych. Odmowa takiej publikacji nie jest formą cenzury, ale jest wręcz niezbędna dla ochrony dobrych obyczajów oraz praw dzieci i młodzieży. Sąd Najwyższy stwierdził wyraźnie, że odmowa – ze względów ideologicznych lub politycznych – publikacji w prasie reklam wcale nie ogranicza swobody wypowiedzi i wolności wyrażania swoich poglądów.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama