Czyściec i co dalej...

Dziadku, co to znaczy, że ktoś zostawił testament? A dlaczego o Piśmie Świętym mówi się Stary i Nowy Testament?

- Dziadku, co to znaczy, że ktoś zostawił testament - postawiła podczas wieczornych rozmów pytanie Sylwia.
- Testament jest to dokument, w którym człowiek rozporządza swoją własnością na wypadek śmierci, jest to jego ostatnia wola, którą rodzina zawsze powinna spełnić.
- A jak ktoś nic nie ma, to po co mu testament?
- Jeżeli ktoś niczego nie posiada, to testamentu nie pisze.
- A jeżeli coś ma, a nie napisze testamentu, co się robi z tą własnością?
- Wtedy dzieli się ją w sposób określony przez przepisy między najbliższą rodzinę. Jeśli umrze mąż między jego żonę i dzieci, jeśli żona lub dzieci nie żyją między wnuki.
- A jak nikt z rodziny nie żyje - dociekliwie pytała Sylwia.
- To wówczas majątek zmarłego przejmuje skarb państwa i przeznacza go na cele społeczne, np. przekazuje do domów dziecka, czy domów dla osób starszych i samotnych...

Jeszcze długa chwilę padały pytania o różne sposoby zagospodarowania własności testamentalnej, aż wreszcie Sylwia zapytała, a dlaczego o Piśmie Świętym mówi się Stary i Nowy Testament?

- Mówiłem ci, że testament jest to spisana wola człowieka. Podobnie jak wola człowieka została spisana w testamencie, tak wola Boża została zapisana przez autorów Pisma Świętego. Stary Testament to opis przymierza jakie zawarł Bóg z Izraelem przed narodzeniem Pana Jezusa. Jaka jest korzyść z przestrzegania Prawa Bożego Starego Testamentu? Pierwsi rodzice przez grzech pierworodny musieli opuścić raj i żyć na ziemi, ale mając wolną wolę musieli kierować się prawem naturalnym i prawem Bożym. Pismo Święte Starego Testamentu oprócz historii Przymierza Boga z narodem wybranym stawia przed wyznawcami pewne obowiązki, których spełnienie gwarantuje życie wieczne. A więc wypełnienie woli Bożej, wypełnienie Bożego Testamentu, jest pierwszym podstawowym warunkiem zbawienia. W Starym Testamencie Bóg obiecał narodowi wybranemu Zbawiciela. Tym Zbawicielem jest Pan Jezus, który nie odrzucając Starego Testamentu wzbogacił go nowymi treściami, czyniąc przedmiotem swej woli miłość Boga i bliźniego oraz wydając polecenie świadczenia o Nim myślą, mową i uczynkiem. Dopiero pełna realizacja Nowego Testamentu i życie w łasce uświęcającej doprowadzi człowieka do zbawienia.

- A co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
- Ciało człowieka zostaje złożone w poświęconej ziemi, gdzie oczekiwać będzie końca świata.
- A dusza?
- Dusza udaje się przed tron Boży na sąd. Dusza ludzka może być zbawiona, w przypadku świętych i błogosławionych od razu po śmierci, w przypadku ludzi umierających w grzechu lekkim musi pójść do otchłani (do czyśćca), by tam odpokutować za popełnione grzechy, dusze zatwardziałych grzeszników, którzy odrzucili Boga idą do piekła, a ich największa karą jest to, ze nigdy nie będą mogli oglądać Boga twarzą w twarz.
- A jak długo muszą być dusze w czyśćcu, by uzyskać zbawienie?
- To zależy od ich win i osądu Sprawiedliwego Boga. Bóg jedynie ma prawo człowieka osądzać i potępić, sądy ludzkie mogą potępić tylko jego czyny, jako niezgodne z prawem ludzkim lub naturalnym. Wielkość kary zależy od wielkości przewinień.
- A kiedy ludzie zostaną zbawieni?
- Zbawienie lub potępienie wszystkich ludzi nastąpi przy końcu świata.
- A co się stanie z duszami w czyśćcu, jeżeli koniec świata nastąpi przed końcem ich kary?

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama