Ludzie z Bożej Góry

O tym, że oddanie się Bogu przez Maryję jest najprostszą drogą do zjednoczenia z Nim, mówił niejeden święty. Dla wielu Polaków ma Ona przede wszystkim twarz Madonny z Częstochowy. Na wrocławskim Brochowie spotkać można małżeństwa, których życie splotło się z tajemnicą jasnogórskiego szczytu.

W Ojczyźnie – małej i dużej

Obecnie duchowym opiekunem brochowskiej RR jest ks. dr Piotr Mrzygłód. Rytm życia wspólnoty wyznaczają comiesięczne spotkania, na których małżonkowie „przerabiali” m.in. dokumenty Kościoła, zwłaszcza dotyczące życia rodzinnego. Mają za sobą rok poświęcony tematowi modlitwy, cykl spotkań o Ewangelii św. Łukasza. Od kilku lat posługują się materiałami formacyjnymi przysyłanymi z Warszawy.

– Przeżywaliśmy wspólnie andrzejki, sylwestrowe zabawy, wyjazdy na majówki. Dwa lata temu cieszyliśmy się wspólnie ze święceń kapłańskich syna jednej z rodzin wrocławskiej grupy. Przeżywaliśmy peregrynację obrazu Maryi, który RR otrzymała od księdza prymasa – opowiada pani Grażyna. – W program naszych spotkań wplataliśmy zawsze wydarzenia z życia parafii. W październiku, po święcie MB Różańcowej, jeździmy na pielgrzymki RR do Częstochowy, a ok. 11 listopada na zjazd nazywany Ojcowizną, poświęcony dziedzictwu, któremu na imię Polska.

Jednym z filarów naszego ruchu jest patriotyzm, wyrażany między innymi życiem Ślubami Jasnogórskimi. Raz w miesiącu przygotowujemy oprawę Mszy św. w parafii, raz w roku Drogę Krzyżową, majowy Apel Jasnogórski, nabożeństwo różańcowe. Nie bierzemy na siebie zbyt dużo zobowiązań – życie rodzinne ma swój rytm, którego nie chcemy zaburzać. Członkowie RR angażują się zresztą w parafii w wiele działań – prowadzenie świetlicy środowiskowej, śpiew w chórze parafialnym, pracę w zakrystii, posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Jak była potrzeba, podejmowali się organizacji osiedlowego festynu, albo… doprowadzenia do usunięcia agencji towarzyskiej działającej przez pewien czas tuż przy kościele. Wspólnotowe małżeństwa mają zwykle po kilkoro, a nawet dziewięcioro dzieci. Dla nich zawsze bardzo cenne były organizowane przez RR „Wakacje z Bogiem”. – Dzięki nim uboższe rodziny mogły bardzo tanio wyjechać gdzieś z dziećmi – mówi pan Romuald, wspominając o wyszukiwaniu na ten cel rozmaitych dotacji. Pewnego razu wakacyjny fundusz został nawet zasilony dodatkowo dzięki loterii fantowej.

Pani Grażyna na co dzień uczy języka polskiego obcokrajowców, także Polaków ze Wschodu. Doświadczenia te przydawały się w czasie „Wakacji z Bogiem”, na które zapraszane były również rodziny z Kresów. – Dla RR charakterystyczny jest patriotyzm, pielęgnowanie polskości, ale nie tylko jej – wyjaśnia G. Balkowska. – Ludziom innej narodowości mówimy o miłości do ich kraju, ich ojczyzny, także tej małej. We Wrocławiu, przy ul. św. Antoniego, w marcu zostanie ustanowione sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Już teraz ma Ona we Wrocławiu oddanych sobie ludzi.

Najkrótszą ścieżką

Ks. Feliks Folejewski, pallotyn, duchowy opiekun RR

– Jako 12-letni chłopiec, ministrant, miałem możliwość odbyć pielgrzymkę z Suwałk na Jasną Górę. Pamiętam dokładnie odsłonięcie obrazu, dźwięk fanfar. W moim sercu płynęła wówczas taka modlitwa: żeby nikt i nic nie zasłonił mi tego oblicza Pani Jasnogórskiej. Potem, już w życiu kapłańskim, Pan Jezus pokazał mi drogę Rodziny Rodzin, z jej programem oddania się Matce Bożej.

Do charyzmatu RR należy budowanie domu rodzinnego na Bogu, bezgraniczne zawierzenie Maryi, przymierze z Nią. G. de Montfort uczył, że Maryja jest najprostszą, najkrótszą drogą do Pana Boga. Taką drogą szedł prymas Wyszyński, Maksymilian M. Kolbe, Jan Paweł II. Kto zawierzy się Maryi, dokonuje wielkich rzeczy. Jan Paweł II mówił, że wszystkie tajemnice w życiu człowieka, który oddał się Maryi, również bolesne, są przeniknięte światłem. Dla RR charakterystyczne jest także wzajemne wspieranie się, pomoc, również materialna. RR pomagała od początku rodzinom wielodzietnym. Jej ważnym rysem jest umiłowanie Polski, patriotyzm. On wiąże się z obecnością w życiu wspólnoty Pani Jasnogórskiej – to u Jej tronu można zrozumieć duszę Polaków.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

TAGI| RODZINA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg