Ikonowicz znieważył Chazana. Jest wyrok

5 tys. zł grzywny i publikacja przez trzy miesiące na portalu internetowym przeprosin za nazwanie prof. Bogdana Chazana m.in. mianem „zwyrodnialca”, „pomyleńca”, „wcieleniem szatana”. Sąd Okręgowy utrzymał decyzję o skazaniu Piotra Ikonowicza za znieważenie.

24 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o skazaniu Piotra Ikonowicza za to, że w artykule opublikowanym w czasopiśmie elektronicznym i papierowym „goniec.com” nazwał prof. Bogdana Chazana m.in. mianem „zwyrodnialca”, „pomyleńca”, „wcieleniem szatana”. Z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko lewicowemu publicyście wystąpili prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w wyroku z dnia 28 czerwca br. uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 216 § 2 KK i wymierzył karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 2 lat. Ponadto orzekł nawiązkę na rzecz Fundacji Pro-Prawo do życia w Warszawie w kwocie 5000 zł, nakazał przeproszenie prof. Bogdana Chazana oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakazał rozpowszechniania artykułu oraz obciążył Piotra Ikonowicza kosztami postępowania.

Od wyroku apelację wniósł obrońca oskarżonego, domagając się jego uniewinnienia. Prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie złożyli w sprawie odpowiedź na apelację.

Po rozprawie apelacyjnej w dniu 24 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie zmodyfikował wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że wymierzył Piotrowi Ikonowiczowi karę grzywny 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 50 zł (5000 zł), a także orzekł o podaniu wyroku Sądu do publicznej wiadomości, poprzez jego publikację na portalu „goniec.com” przez okres 3 miesięcy. Obciążył skazanego również kosztami postępowania. Wyrok jest prawomocny.

Profesora Bogdana Chazana reprezentowali mec. Bartosz Lewandowski i mec. Jerzy Kwaśniewski.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  • MarianNowak
    25.11.2016 23:00
    W powyższej informacji Tomasza Gołąba brak pełnej wyczerpującej informacji na temat prawomocnego wyroku. A mianowicie, nie podał on, iż Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił wyrok pierwszej instancji również w ten sposób, że uchylił nawiązkę na rzecz Fundacji Pro-Prawo do życia oraz obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego.
Komentowanie dostępne jest tylko dla .