Róbmy swoje. Profesjonalnie

Słabość organizacji katolickich w życiu społecznym wynika przede wszystkim z tego, że nie potrafią współpracować. W diecezji świdnickiej powstała inicjatywa, która ma to zmienić.

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” zachęca organizacje katolickie działające na prawach stowarzyszeń lub fundacji z terenu diecezji świdnickiej do udziału w projekcie pt. „Otwarci na współpracę”. Akcja współfinansowana jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach tegorocznego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego ideą jest wzmocnienie potencjału katolickich organizacji pozarządowych poprzez realizację działań edukacyjno-warsztatowych.

Czas na naukę

– Organizacje kościelne często są słabe w działaniu, bo nie mają warsztatu merytorycznego, brakuje im porządku i opracowanej strategii do osiągania konkretnych celów – przekonuje ks. Sławomir Augustynowicz, członek Diecezjalnej Rady do spraw Apostolstwa Świeckich. – Nie wiedzą też, jak zdobyć fundusze na swoje działanie. Tego wszystkiego nikt ich wcześniej nie nauczył. Uczestnicy projektu będą uczęszczać na zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową. Celem jest przeszkolenie trzyosobowych grup z 12 organizacji kościelnych działających na terenie diecezji świdnickiej. Zainteresowanie udziałem w projekcie już zadeklarowały m.in.: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas Diecezji Świdnickiej, Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Poszukiwane są jednak kolejne organizacje działające w lokalnych środowiskach, czasem jedynie w obrębie jednej miejscowości czy nawet parafii. Nie muszą to być stowarzyszenia katolickie, ważne, by w swej działalności kierowały się katolickimi wartościami lub wspierały dzieła apostolskie Kościoła.

Wszechstronnie

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę o szeroko pojętym zarządzaniu – strategicznym, zasobami ludzkimi, organizacją, projektami, finansami, ryzykiem i czasem. Będą bloki tematyczne z zakresu planowania, organizowania i kontrolowania podejmowanych działań. Nie zabraknie podstaw prawa, w tym szkoleń np. z prowadzenia dokumentacji formalnoprawnej. Przewidziano też zajęcia z fund- raisingu (sposoby zdobywania funduszy na działalność organizacji – przyp. red.), marketingu, public relations, organizowania wydarzeń. Przeszkolenie kilkudziesięciu osób to pierwszy cel projektu. Ma on doprowadzić również do wymiany doświadczeń między uczestnikami i zbudowania płaszczyzny wspólnego działania. Pierwszą z tych aktywności będzie wspólne zorganizowanie pod koniec sierpnia dużego wydarzenia np. w formie pikniku obywatelskiego.

Razem

– Mamy nadzieję, że to działanie przyczyni się do dalszych wspólnych poczynań – mówi Dawid Okarma, członek zarządu Fundacji „Katolicka Inicjatywa Berit”, która przygotowała projekt „Otwarci na współpracę”. – Jednym z rezultatów realizowanego zadania będzie zawiązanie Federacji Katolickich Organizacji Pozarządowych, którą utworzą organizacje biorące udział w projekcie. Federacja mogłaby wówczas być podmiotem występującym jako duży partner w realizacji różnych dzieł. Pomogłoby to znacznie wzmocnić efekt oddziaływania katolików na życie społeczne. – Działamy często jak Polska dzielnicowa, każda organizacja sobie. To jest chyba nasz największy grzech – nie potrafimy współpracować. Czas to zmienić – dodaje ks. Augustynowicz.

Zaproszenie dla stowarzyszeń i fundacji katolickich

Organizacja przystępująca do projektu zgłasza po trzech przedstawicieli działających aktywnie na rzecz ich podmiotów (przynajmniej jedna osoba musi być przedstawicielem zarządu). Przewidziano sześć spotkań warsztatowych. Pierwsze dwudniowe (z noclegiem) – 16 godz. warsztatowych, cztery spotkania jednodniowe po 8 godz., a także ostatnie spotkanie wyjazdowe, trzydniowe (Karpacz), zwieńczające projekt – 16 godz. Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny. Jednak w przypadku rezygnacji w trakcie trwania projektu organizacja będzie musiała pokryć koszty szkoleń.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: beritgluszyca@gmail.com. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 570 237 631.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| RODZINA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama