Szef fundacji pro life przeprasza za protest w czasie pogrzebu prof. Dębskiego

Szef Fundacji Jeden z Nas Jakub Bałtroszewicz przeprosił osoby dotknięte antyaborcyjną manifestacją, zorganizowaną przez inną organizację pro life podczas pogrzebu prof. Romualda Dębskiego - warszawskiego ginekologa odpowiedzialnego za dokonywanie aborcji.

– Nie do obrony jest zachowanie niektórych grup środowiska pro-life, które obserwowaliśmy na pogrzebie śp. prof. Romualda Dębskiego. Wiemy, że był on zwolennikiem tzw. kompromisu aborcyjnego i dokonywał w związku z tym aborcji, ale protest antyaborcyjny na jego pogrzebie (nie zamierzam wchodzić w dyskusję, czy powinien być on katolicki czy nie) był dla mnie – delikatnie mówiąc – przekroczeniem norm przyzwoitości. Nie mam prawa wypowiadać się w imieniu organizacji, która ten protest przeprowadziła, ale jako reprezentant szeroko pojętego środowiska obrońców życia, pragnę powiedzieć przepraszam wszystkim osobom, które poczuły się tymi zachowaniami głęboko dotknięte. Po śmierci i na pogrzebie człowieka jest czas na modlitwę za niego, by mądry i sprawiedliwy Bóg w swoim miłosierdziu osądził jego życie Swoją miarą – stwierdził Jakub Bałtroszewicz.

– Dla mnie pro life był i zawsze będzie afirmacją życia z pozytywnym, radosnym przesłaniem. Wszyscy, którym leży na sercu autentyczna ochrona ludzkiego życia, powinni pamiętać o prośbie św. Jana Pawła II, aby w twarzy każdej osoby dostrzec zaproszenie do spotkania, do dialogu, do solidarności (Evangelium vitae, nr 83). Nie znaczy to, że mamy milczeć wobec złych czynów osób, które godzą w ludzkie życie. Przez jasne wyrażanie swojego stanowiska mamy pokazywać, że ścieżka ochrony życia jest jedyną drogą ku dobrej przyszłości rodzaju ludzkiego. Jednak nie możemy tego robić, atakując naszych adwersarzy. Przykład własnego życia i dar z samego siebie (por. EV 86) są o wiele skuteczniejsze niż awantura! – stwierdził Bałtroszewicz w liście do osób zainteresowanych działalnością kierowanej przez niego fundacji pro life.

Jej nazwa nawiązuje do rozpoczętej w 2013 r. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”, która miała na celu zaprzestanie finansowania aborcji i niszczenia ludzkich embrionów w ramach badań i eksperymentów naukowych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. Inicjatywa zebrała wymaganą liczbę podpisów (prawie 2 miliony) w odpowiedniej liczbie krajów Unii, została jednak odrzucona przez Komisję Europejską.

Msza pogrzebowa w intencji prof. Dębskiego została odprawiona za zgodą warszawskiej kurii w kościele w Lasku Bielańskim. Przy jedynej prowadzącej do niego drodze – około kilometra od kościoła – krótko przed rozpoczęciem mszy działacze Fundacji Pro - Prawo do Życia ustawili antyaborcyjne banery.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg