Co wiemy o in vitro?

W Sejmie odbędzie się debata na temat zapłodnienia in vitro. Warto wyrobić sobie na ten temat własne zdanie. Zapraszamy do lektury.

Obecny stan prawny w Polsce:

Kościół jest przeciw. Dlaczego?

Dokumenty Kościoła:

Technika zapłodnienia in vitro i zagrożenia z nią związane:

 Jakie projekty znajdują się w Sejmie?

Spośród wymienionych poniżej cztery pierwsze skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, dwa projekty lewicowe są w podkomisjach.

Projekt reprezentowany przez posła Bolesława Piechę (pdf z projektem ustawy)

 • zakazujący zapłodnienia in vitro,
 • dopuszczający adopcję już istniejących zarodków

Projekt reprezentowany przez posła Jarosława Gowina (pdf z projektem ustawy)

 • dopuszcza zapłodnienie in vitro wyłącznie dla małżeństw,
 • zakazuje wykorzystania komórek rozrodczych od anonimowych dawców
 • zakazujący mrożenia i przechowywania zarodków poza sytuacjami losowymi, można natomiast zamrażać komórki rozrodcze
 • zakazuje selekcji zarodków

Projekt reprezentowany przez poseł Małgorzatę Kidawę-Błońską (pdf z projektem ustawy)

 • dopuszcza zapłodnienie in vitro dla par (niekoniecznie małżeństw), po wyczerpaniu innych metod terapeutycznych,
 • dopuszcza mrożenie zarodków
 • dopuszcza wykorzystywanie komórek rozrodczych pochodzących od anonimowych dawców;
 • dopuszcza selekcję zarodków ze względu na możliwość wystąpienia wady związanej z płcią - zakazuje bowiem "wykorzystywania technik rozrodu wspomaganego medycznie w celu wyboru płci przyszłego potomstwa CHYBA, ŻE wybór taki pozwala uniknąć ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu zależnych od płci dziecka" (rozdział 3, art. 11)

Ustawy uzupełniające: nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (pdf) wykluczająca "macierzyństwo" i "ojcostwo" anonimowych dawców komórek oraz nowelizacja ustawy transplantacyjnej (pdf), dotycząca uregulowania metod rozrodu wspomaganego medycznie "in vitro" i działania banków komórek rozrodczych i zarodków.

Projekt reprezentowany przez poseł Teresę Wargocką (pdf z projektem ustawy)

 • całkowicie zakazuje zapłodnienia in vitro
 • dopuszcza wspomaganie medyczne w ramach zapłodnienia wewnątrzustrojowego (także tzw. sztuczna inseminacja), również z wykorzystaniem komórek rozrodczych pochodzących z banku komórek rozrodczych, i dokonanego poza małżeństwem

Projekt reprezentowany przez poseł Joannę Senyszyn (pdf z projektem ustawy)

 • zmiana ustawy o świadczeniach zdrowotnych, wprowadzająca refundację zapłodnienia in vitro do trzech cykli

Projekt reprezentowany przez posła Marka Balickiego (pdf z projektem ustawy)

 • jest nowelizacją ustawy transplantacyjnej
 • nie stawia ograniczeń zapłodnieniu in vitro, także z wykorzystaniem komórek rozrodczych anonimowych dawców

Czy i kiedy wolno mówić o kompromisie?

Co na temat kompromisu mówią kościelne dokumenty?

Co zamiast zapłodnienia in vitro?

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama