Iść przez życie solo czy z rodziną?

"Małżeństwo i rodzina oczami młodych w kontekście wyzwań współczesności" - to temat Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie i ich Mentorów, które odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Przygotowanie do małżeństwa; Rodzicielstwo i wychowanie dziś; Współczesne wyzwania rodzin czy Aspekty prawne życia rodzinnego - to tematy, wokół których studenci z różnych ośrodków naukowych dyskutowali w ramach debaty o przyszłości rodziny.

- Największą dysfunkcją rodziny jest brak rozmowy między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także dziadkami i wnukami. Aby rodzina była wspólnotą miłości, potrzeba budować wspólne relacje, które będą oparte na dialogu. Tego dzisiaj brakuje. Coraz rzadziej ze sobą rozmawiamy, bo boimy się wychodzić do drugiego człowieka z rozmową - mówi Weronika Kawecka, prelegentka i współorganizatorka z KUL.

Młodzi, podejmując się debaty o stanie i przyszłości rodziny, postawili konkretne cele, do których zaliczyć należy ukazanie wartości rodziny i małżeństwa w dzisiejszych czasach, a także przypomnienie, że większość ludzi powołana jest do małżeństwa. Ponadto celem była współpraca międzyuniwersytecka kierunku nauk o rodzinie, a także zaangażowanie studentów w publiczną debatę w kwestii rodziny oraz zachęcenie ich do wyrażania swoich spostrzeżeń i poglądów.

- Celem dydaktycznym było wprowadzenie młodych studentów w świat nauki pod kierunkiem ich mentorów. Uniwersytet jest nie tylko miejscem wykładów i nauki, ale przede wszystkim miejscem dyskusji i dialogu. Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby w dialog społeczny angażowali się także studenci - mówi prof. Adam Zadroga, prorektor ds. misji i cyfryzacji KUL.

Prelegenci dyskutowali o małżeństwie i rodzinie po kątem różnych perspektyw, bodźców i wyzwań, jakie dzisiejszy świat stawia przed młodymi. - Ostatnie lata pokazują, że coraz później zakładamy rodziny czy decydujemy się na narodziny dziecka. Powody są różne - od ekonomicznych, poprzez społeczne, aż do emocjonalnych. Dzisiaj ludzie boją się odpowiedzialności za drugą osobę, bo życie w pojedynkę wydaje się bezpieczne, a w perspektywie lat i starzenia się wcale takie nie jest - mówi Wiktoria Oszczepalska, studentka nauk o rodzinie KUL.

O przygotowaniach do małżeństwa, bez względu na odległość czy przeszkody losowe, w czasie sympozjum mówił ks. Szymon Majchur z Uniwersytetu Śląskiego. - Grupa Stowarzyszenia "Familiaris", która działa w niemieckim Freiburgu, prowadzi kurs odbywający się 4 razy do roku, co kwartał, i ma coraz więcej uczestników. Ostatnia edycja liczyła aż ponad 100 par narzeczonych. To świadczy o tym, że kurs stanowi odpowiedź na potrzeby młodych, którzy - chcąc zawrzeć związek małżeński - borykają się z takimi wyzwaniami współczesności, jak odległość i praca na emigracji - wyjaśnia ks. Majchur.

Dyskusji towarzyszyło otwarcie specjalnej wystawy pod hasłem: "Portrety kobiet". Zdjęcia zaprezentowane na niej pochodzą z Powiatowego Ośrodka dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach. Powstałe portrety to efekt wizyty oraz warsztatów przeprowadzonych przez studentów nauk o rodzinie KUL, a także opiekunów w tym ośrodku. - Chcemy pokazać, że sposób integracji z osobami z niepełnosprawnościami, także intelektualnymi, jest tym, co warto w przestrzeni życia społecznego promować - wyjaśnia ks. prof. Mirosław Brzeziński, prodziekan Wydziału Teologii KUL.

W specjalnej sesji fotograficznej i warsztatach z kobiecości przygotowanych przez studentów nauk o rodzinie KUL wzięło udział 47 podopiecznych ośrodka w Bełżycach. - To była inicjatywa skierowana do kobiet naszego ośrodka, co dla mnie było szczególnie ważne, dlatego że dla większości pań to było pierwsze takie życiowe doświadczenie. One nie brały udziału ani w sesjach zdjęciowych, ani nigdy się nie malowały, ani nikt nie poświęcił im tyle czasu tak bezpośrednio, sam na sam. Studenci wnoszą do naszego ośrodka młodość i to jest ogromnie ważne. Każda ich wizyta u nas, w ośrodku, jest poprzedzona oczekiwaniem. To jest najważniejszy czas dla moich uczestników - podkreśla Urszula Zielińska, dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KUL, RODZINA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg