Ekipa Notre-Dame

Propozycja dla małżonków, którzy chcą głębiej przeżywać swój związek.

Ruch Equipes Notre-Dame (END) wywodzi się z Francji. Krótko przed II wojną światową kilka małżeństw chcących przeżywać swoją miłość w duchu wiary zwróciło się o pomoc do ks. Henri Caffarela. Tak narodził się ruch END, działający obecnie w 67 krajach świata. W END angażuje się ponad 49 tysięcy małżeństw i 7 tysięcy kapłanów, a ks. Caff arel (+1996) jest kandydatem na ołtarze. Statuty ruchu zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. W Polsce formalne struktury END powstały 10 lat temu, ale doświadczenia Ekip Notre-Dame przeszczepiane były na polski grunt już znacznie wcześniej w Ruchu Światło–Życie.

W diecezji opolskiej grupa idąca drogą rozwoju duchowości małżeńskiej proponowaną przez END istnieje od 3 lat. Co miesiąc jej członkowie spotykają się w domach, za każdym razem rolę gospodarza pełni inne małżeństwo. Spotkanie ekipy składa się z kilku elementów: posiłku, wspólnej modlitwy, tzw. dzielenia się życiem oraz wymiany myśli. Pierwsze i ostatnie w roku formacyjnym odbywa się na plebanii w Bierawie, bo tamtejszy proboszcz, ks. Norbert Matuszek, zgodził się być doradcą duchowym ekipy. – U nas to małżeństwa poszukują księdza i proszą, by był uczestnikiem ekipy, nie na odwrót – mówi Waldemar Kaduk, który wraz z żoną Małgorzatą, jeszczejedną parą z parafii w Bierawie – Małgorzatą i Pawłem Rutkowskimi, Małgorzatą i Pawłem Kluczniokami z Koźla oraz Gabrielą Seifert-Knopik i Robertem Knopikiem z Opola tworzą jedyną Ekipę Notre-Dame w diecezji opolskiej.

– Uczestnictwo w spotkaniach pomaga mi w przygotowaniu młodych do sakramentu małżeństwa czy w duszpasterstwie innych małżeństw – przyznaje ks. Norbert Matuszek. Rytm i przebieg spotkań stwarza poczucie bliskości i wzajemnego wsparcia między małżeństwami tworzącymi ekipę. – Zawsze możemy liczyć na rodziny z END, gdziekolwiek się znajdziemy – mówi Robert Knopik. Paweł Rutkowski wspomina, jak Gosia i Waldek Kadukowie pomagali im podczas powodzi w 2010 roku. – Duchowość wypracowana przez ks. Caffarela jest głęboko osadzona w modlitwie osobistej, on był mistykiem – podkreśla Gabriela Seifert- Knopik.

Przyjmując Kartę END (po roku zapoznawania się z ruchem) małżonkowie zobowiązują się m.in. do modlitwy wspólnej, także z dziećmi, do comiesięcznej rozmowy duchowej z małżonkiem, rozważania tematu zadanego na dany miesiąc. Uczestniczą w rekolekcjach weekendowych i wakacyjnych (które są otwarte także dla małżeństw nienależących do END), w pielgrzymkach ruchu. – Bóg był dla nas ważny, ale nie potrafiliśmy uświadomić sobie, co to oznacza, trudno nam było to wyrażać. Metody, które proponuje END, pozwalają w codzienności naszej pracy, bycia w domu, wychowywania dzieci, kontaktach z innymi widzieć miłość Boga do nas. Duchowość małżeńska END to odnajdywanie dobra, radości i prawdziwego pokoju duszy we wszystkim, co nas spotyka codziennie – tłumaczy Waldemar Kaduk i dodaje, że niewielka wspólnota ekipy wspiera w drodze do świętości i odnajdywania znaków działania Ducha Świętego w zlaicyzowanym świecie.

Kontakt z ruchem Equipes Notre-Dame na terenie Śląska: Bernadeta i Piotr Dylowie, e-mail: slask@end.win.pl.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama