Są środki na ratowanie Centrum Zdrowia Dziecka

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia proponuje rozwiązanie problemu 200-milionowego długu szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.

- Pragniemy wskazać źródło na pokrycie długów Centrum Zdrowia Dziecka. Jest nim kontrowersyjna Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet, którą rząd zamierza w najbliższym czasie przyjąć, co spowoduje koszty podobnej wysokości, jak dług Centrum Zdrowia Dziecka – piszą obrońcy życia i rodziny.

Podkreślają, że są za zdecydowanymi działaniami przeciwko przemocy wobec kobiet, dzieci czy mężczyzn. - Sami w takim systemie przeciwdziałania przemocy działamy i robimy wiele w celu jej eliminacji – dodają.

Zwracają tez uwagę, że gdy dwa lata temu w Polsce głęboko znowelizowano ustawę o przemocy w rodzinie, rząd twierdził, że rozwiązania te są wystarczające i będą skutecznie chroniły przed przemocą w rodzinie. - Nie ma więc obecnie powodów do przyjęcia Konwencji oraz budowania nowej, równoległej do już istniejącej administracji (do czego Konwencja ta zobowiązuje) oraz ponoszenia kosztów koniecznych do jej realizacji - piszą: prezes PFROŻ dr Paweł Wosicki oraz sekretarz Anna Dyndul.

Federacja uważa też, że Polska nie powinna pozbawiać się suwerenności w sprawach moralności i rodziny na rzecz kontroli sprawowanej przez międzynarodową instytucje, co przewiduje Konwencja.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama