Zamieszanie z odwołaniem spotkania ws. in vitro

Nie odbędzie się planowany na dziś wykład amerykańskiego prawnika i bioetyka dr. Nikolasa Nikasa, który na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego miał przybliżyć regulacje problematyki in vitro w USA.

Dziekan WPiA UW prof. Krzysztof Rączka powiedział serwisowi gosc.pl, że sala była rezerwowana przez jednego z profesorów wydziału. - Byliśmy przekonani, że chodzi o zajęcia wydziałowe - dodał dziekan i poinformował, że gdy formalni organizatorzy spotkania (stowarzyszenie Soli Deo - przyp. jdud) złożyli formalny wniosek o udostępnienie tego miejsca, stało się jasne, że chodzi o działalność zewnętrzną. - We wniosku nie było także zobowiązania do pokrycia kosztów wynajmu - zaznaczył prof. Rączka. Dlatego 30 marca na wniosku znalazła się jego adnotacja o odmowie udostępnienia sali. Zwłaszcza, że - jak zauważył dziekan - sala miała być zajęta do godz. 22.00, co oznaczałoby konieczność zapewnienia dodatkowej ochrony w porze, gdy budynek zwykle bywa już zamknięty. Taka decyzja została - jak powiedział nam prof. Rączka - przekazana jednej z pań, organizujących spotkanie z dr. Nikasem. Dziekan nie określił, kiedy jego decyzja została doręczona zainteresowanym.

Powyższy opis sytuacji potwierdził Piotr Polak ze stowarzyszenia Soli Deo. - Nie spotykamy się na Uniwersytecie Warszawskim z dyskryminacją ze względu na katolicki charakter Stowarzyszenia. Organizujemy wiele konferencji korzystając bezpłatnie z sal Uniwersytetu Warszawskiego i nie mieliśmy z tego tytułu żadnych problemów - oświadczył Polak.

W ramach swojej wizyty w Polsce dr Nikas odwiedził już Kraków, gdzie wystąpił na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas sympozjum współorganizowanego przez Katedrę Prawa Rzymskiego UJ. Wygłosił też wykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (przeczytaj relację: Nieunikniona konsekwencja).

Kolejne spotkania odbędą się w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dr Nikolas Nikas jest znanym w USA i na świecie ekspertem w zakresie bioetyki (aborcja, in vitro, prawa sumienia w służbie zdrowia, klonowanie i badania na ludzkich komórkach macierzystych, wspomagane samobójstwo). Uczestniczy w wielu postępowaniach sądowych dotyczących tej problematyki. Był konsultantem Prezydenckiej Rady Bioetycznej w Waszyngtonie, stawał przed Senatem USA w sprawach dotyczących aborcji i wolności słowa. Prowadził wykłady na renomowanych amerykańskich uniwersytetach: Stanford, Columbia i Cornell.

Tegoroczna wizyta dr. Nikasa w Polsce zbiega się w czasie z parlamentarną debatą na temat projektu ustawy o in vitro. W związku z tym prezes Bioethics Defense Fund przybliża podczas swych wystąpień szczegóły procedury in vitro oraz sposoby prawnej regulacji ich przeprowadzania, podobnie jak specyfikę funkcjonowania podmiotów przeprowadzających procedury in vitro w USA.

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama