Gdy pusto w portfelu

Polacy ostrożnie podchodzą do pożyczania pieniędzy i wolą nie zaciągać kredytów – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska w marcu 2015 roku. Połowa z nas stara się unikać długów za wszelką cenę, a aż 64 proc. boi się wpaść w spiralę zadłużenia. Blisko 60 proc. klientów banków oczekuje pomocy w rozsądnym pożyczaniu pieniędzy.

Mimo tak ostrożnego podejścia do zaciągania zobowiązań finansowych, okazuje się, że aż 2,38 mln osób ma długi, których nie jest w stanie spłacać terminowo. Decyzja o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki powinna być więc dobrze przemyślana i poprzedzona oceną swojej sytuacji materialnej oraz możliwości terminowego spłacania długu. Zacząć należy od dokonania bilansu comiesięcznych dochodów i wydatków. Jeśli opłaty za mieszkanie, jedzenie, ubranie, utrzymanie samochodu, raty już spłacanych kredytów oraz inne stałe wydatki pochłaniają całe nasze miesięczne dochody, zapomnijmy o kolejnej pożyczce. Po prostu nie mamy środków na spłatę dodatkowych rat. Jeżeli natomiast po uregulowaniu wszystkich zobowiązań w portfelu coś zostaje, możemy pomyśleć o kredycie. Decyzji jednak nie wolno podejmować pochopnie. Przed pożyczeniem pieniędzy powinniśmy porównać oferty różnych kredytodawców, by wybrać najkorzystniejszą dla siebie. Warto też sprawdzić, jakie rozwiązania przewiduje dana instytucja w przypadku wystąpienia problemów ze spłatą zadłużenia. Czy w takiej sytuacji będziemy mogli skorzystać na przykład z wydłużenia terminu spłaty czy tzw. wakacji kredytowych.

Pomyśl, zanim pożyczysz

Kiedy już zdecydujemy się na pożyczenie pieniędzy, mamy do wyboru kredyt lub pożyczkę. Wbrew pozorom są to różne produkty finansowe. Czym się różnią? Kredytów mogą udzielać tylko banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Podmioty te podlegają nadzorowi państwowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale banki funkcjonują na podstawie Prawa bankowego, natomiast działalność SKOK-ów oparta jest na Ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Umowa kredytu – w której powinny być wyraźnie określone: kwota, termin spłaty, wysokość oprocentowania i prowizji, zabezpieczenie oraz cel, na który zostaną przeznaczone udostępniane środki – musi być zawarta na piśmie.

Pożyczek natomiast mogą udzielać różne podmioty gospodarcze (nie tylko banki czy SKOK-i) oraz osoby prywatne, jeśli tylko pożyczają własne pieniądze. Wszelkie kwestie prawne związane z pożyczką reguluje kodeks cywilny. Umowa może być ustna, ale jeśli przedmiotem pożyczki jest co najmniej 500 zł, powinna być sporządzona na piśmie. W umowie nie trzeba określać wysokości oprocentowania, ustalać terminu spłaty ani precyzować, na co przeznaczymy pożyczkę. W praktyce jednak pożyczkodawcy określają w umowie oprocentowanie, prowizje, opłaty, czas trwania i harmonogram spłat, a także zabezpieczenie pożyczki. Dlatego koniecznie trzeba uważnie przeczytać wszystkie przedstawione do podpisania dokumenty, ponieważ zdarza się, że niekorzystne dla klienta zapisy są zaprezentowane w sposób niejasny, a warunki, jakie musi spełnić, określone nieprecyzyjnie i często zapisywane drobną czcionką w odnośnikach.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

TAGI| RODZINA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama