Akcja przeciw spotkaniom z amerykańską obrończynią życia

Środowiska lewicowe zorganizowały akcję przeciwko spotkaniom z amerykańską obrończynią życia mec. Rebeką Kiessling. Zaplanowano je na kilku polskich uniwersytetach. Część z nich zostało odwołana.

Rebecca Kiessling jest prawniczką i kłopotliwym rozmówcą dla zwolenników aborcji. Została bowiem poczęta na skutek brutalnego gwałtu. Dzięki obowiązującemu wówczas zakazowi aborcji matka urodziła ją i oddała do adopcji. O swej historii Rebecca dowiedziała się w wieku 18 lat. Ukończyła potem studia prawnicze i jest dziś adwokatem życia nienarodzonych. Jej pobyt w Polsce zorganizował instytut Ordo Iuris.

Niezagrożone są obecnie następujące spotkania z mec. Kiessling:

  • 14 marca, godz. 17.30 – Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, temat wykładu: „O godności człowieka nienarodzonego”
  • 15 marca, godz. 18 – Kraków, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, sala 52, temat wykładu: „Jestem dzieckiem z gwałtu – Rebecca Kiessling o prawie do urodzenia się”
  • 18 marca, godz. 18.30 – Łomianki, Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A, temat wykładu: „Ocalić każdego”.

W jedna z petycji protestacyjnych stwierdzono, że światopogląd mec. Kiessling "godzi w prawa innych osób" i jest "ufundowany nie na wiedzy naukowej, ale na osobistych doświadczeniach i przekonaniach religijnych”.

W odpowiedzi prawnicy z Ordo Iuris wystosowali do organizatorów protestu pismo przedprocesowe, w którym zażądali zaprzestania naruszania dobrego imienia  i renomy naukowej instytutu. Zwłaszcza, że nie ma mowy, by stanowisko mec. Kiessling naruszało prawa człowieka. Przeciwnie – broni ona prawa do życia i nie ma do powiedzenia niczego sprzecznego z stanowiskiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Niemniej, planowane na dziś spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim zostało odwołane. "Zarząd Samorządu Studentów UW, który dysponuje salami w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 24, nie miał pełnej informacji o charakterze spotkania przy podejmowaniu decyzji o wynajęciu sali. We wniosku brakowało istotnych informacji dotyczących m.in. współorganizatorów wydarzenia i komitetu honorowego" - oświadczył uniwersytet. Być może jednak spotkanie w jego murach odbędzie się w innym terminie i w zmienionej formule.

- W naszej opinii odwołanie zgody na organizację wydarzenia bez podania jasnej przyczyny jest jawną dyskryminacją. Władze UW uległy niestety po raz kolejny lewicowym i feministycznym organizacjom, związanym m.in. z działaczami Partii Razem. Uczelnia nie może być miejscem, gdzie szansę na prezentowanie swojego stanowiska maja wyłącznie skrajnie lewicowe organizacje - oświadczyła Joanna Zając z Ordo Iuris, wyliczając kilkanaście wydarzeń zorganizowanych na UW przez organizację Queer UW. - Co do ich zasadności ani stronniczości przekazu UW nie miało wątpliwości - podkreśliła.

Odwołane zostało także spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim. Według jego rzecznika dr. Ryszarda Balickiego, powodem tej decyzji były „błędy w komunikacji” ze strony koła naukowego studentów, które było organizatorem spotkania. Wykład odbędzie się prawdopodobnie w innym miejscu, o czym poinformujemy.

Nie jest pewne, czy odbędzie się spotkanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zostało ono zaplanowane na 17 marca o godz. 14 na Wydziale Wydział Prawa i Administracji przy ul. Władysława Bojarskiego 3. Obecnie trwają rozmowy na ten tego spotkania temat.

A oto film z udziałem mec. Kiessling:

ConceivedInRape Conceived in Rape & Other Exceptions

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama