70 proc. rodziców stosuje przemoc wobec swoich dzieci

Najczęstszą formą stosowanej przemocy w procesie wychowania jest ośmieszanie dzieci przez rodziców, krzyk, nieadekwatne oczekiwania w stosunku do możliwości dziecka. 7 proc. rodziców bije dziecko pasem, 5 proc. daje klapsy częściej niż raz w tygodniu...

Tak przynajmniej wynika z najnowszego "Raportu z badania. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin" sporządzonego przez dr. Ireneusza Siudema z Towarzystwa Nowa Kuźnia.

Badanie przeprowadzono jesienią 2017 r. Objęło ono młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Jak sugeruje raport – jednostką losowania była klasa szkolna. W przypadku instytucji dobór był celowy. Zbadano próby o wielkości ok. 800 uczniów i 800 osób dorosłych.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że społeczność Lublina upodabnia się do ośrodków wielkomiejskich, gdzie dominuje przemoc psychiczna i ekonomiczna, a zmniejsza się fizyczna. Po raz pierwszy – jak zaznacza raport – badanie wskazało seniorów jako istotną grupę ofiar przemocy, co ma związek ze stosowaniem przemocy ekonomicznej.

Do miejsc o najbardziej nasilonych zjawiskach przemocy rodzinnej w Lublinie należą dzielnice Dziesiąta, Wieniawa, Tatary, Zembrzyce, Abramowice, Bronowice, Wrotków i Głusk. Stosunkowo niskim poziomem przemocy charakteryzują się Felin, Szerokie, Kośminek, Słowinek, Sławin, Węglin i Konstantynów.

Raport wskazuje, że stosowanie przemocy wobec dzieci w procesie wychowania dotyczy blisko 70 proc. rodziców. Najczęstszą formą stosowanej przemocy w procesie wychowania jest ośmieszanie dzieci przez rodziców, krzyk, nieadekwatne oczekiwania w stosunku do możliwości dziecka. Aż 7 proc. rodziców bije dziecko pasem, 5 proc. daje klapsy częściej niż raz w tygodniu.

Przeprowadzone badania wskazują, że 89 proc. osób spotkało się z przemocą domową. To według autora, o 7 proc. więcej niż 5 lat temu.

Z analiz opracowanego raportu wynika, że za ośmieszanie dzieci częściej odpowiedzialni są ojcowie (71 proc.) niż matki (29 proc.).

Krzyk jako stosowana forma przemocy w procesie wychowawczym dotyczy aż 88 proc. rodziców. Niemal połowa rodziców (49 proc.) przejawia negatywną postawę wychowawczą – związaną ze złym traktowaniem dzieci i nadmiernymi oczekiwaniami wobec nich.

Az 30 proc. rodziców stosuje przemoc wobec dzieci w formie groźby użycia przemocy. Znów częściej dotyczy ojców niż matek.

Kolejnym przejawem przemocy stosowanym przez rodziców są wyzwiska. Z badań wynika, że stosuje je co piąty rodzic. A 6 proc. rodziców robi to często. Jako najczęściej stosowane wyzwiska badani podawali: "debil", "grubas", "bachor", "osioł", "gówniarz", "sierota".

Szantaż emocjonalny poprzez wymuszanie stosuje 14 proc. rodziców. Tyle samo procent rodziców stosuje groźby wobec dzieci. Wśród najczęstszych jest wyrzucenie z domu lub oddanie do poprawczaka.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama