W szkole charakterów

Współczesne systemy edukacji koncentrują się głównie na rozwijaniu kompetencji ucznia. Collegium Reginae Hedvigis chce także kształtować charakter młodego człowieka.

Jak to zrobić? Konieczna jest praca organiczna. Jak to? – spyta zdziwiony ktoś, dla kogo pojęcie to pozostaje tylko terminem historycznym, który swoją aktualność stracił przed wiekiem, wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Faktycznie, pojęcie pracy organicznej kojarzy nam się dziś głównie z czasami zaborów, konkretnie z okresem po upadku powstania styczniowego. Ale kiedy sięgniemy do jego etymologii, do słowa „organizm”, okaże się, że i dziś, w nieco uwspółcześnionym znaczeniu, może ono mieć zastosowanie.

Wyrabiać dobre nawyki

Jak pamiętamy z lekcji historii, pozytywiści uważali, że skoro nie ma szans na bliskie odzyskanie niepodległości w konflikcie zbrojnym, to należy pracować na rzecz wszystkich warstw społeczeństwa i poprawy ekonomicznej sytuacji narodu, angażując się w działania gospodarcze i kulturalne. Zjawisko pracy organicznej rozwijało się najpierw na ziemiach zaboru pruskiego, zwłaszcza w Wielkopolsce. I właśnie w wielkopolskich szkołach fundacja Collegium Reginae Hedvigis rozpoczęła szerzenie na nowo tej tradycji.

Co jednak dziś, w zupełnie innych warunkach społeczno-politycznych, może oznaczać to pojęcie? – Pozytywiści widzieli społeczeństwo jako całość, a my chcemy spojrzeć całościowo na rozwój młodego człowieka. Na jego życie i świat, który go otacza – wyjaśnia Magdalena Zamoyska, założycielka i prezes zarządu Collegium Reginae Hedvigis, które swą nazwę zawdzięcza wybitnej władczyni, świętej królowej Jadwidze. – Chcemy kształtować nie tylko kompetencje, na których koncentrują się współczesne systemy edukacji, ale przede wszystkim charakter. Wyrabiać w młodych ludziach dobre nawyki, bo takich cech jak słowność, honorowość czy wielkoduszność uczymy się przecież jako dzieci.

Klasyczne wychowanie młodych ludzi do wartości realizowane jest od siedmiu lat przez Collegium w ramach Akademii Królowej Jadwigi – cyklu zajęć dla dziewcząt i młodych kobiet, które chcą być mądrymi i pięknymi kobietami (pisaliśmy o nim w zeszłym tygodniu). Dwa lata temu elementy tego wychowania, adresowane tym razem do obu płci, trafiły do wybranych szkół Wielkopolski i stale zwiększają zasięg swojego oddziaływania. Inicjatywę wspiera Narodowe Centrum Kultury, a patronatem objęło ją także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program ma przygotować młodych ludzi do twórczego, odważnego i samodzielnego życia. Zachęca ich do zmierzenia się z podstawowymi pytaniami o tożsamość, korzenie i życiowe cele: kim jestem? skąd przychodzę? dokąd zmierzam? A wszystko to dzieje się przez zaproszenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama