MEN: Przedszkola będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego, które będą stopniowo uruchamiane od środy, 6 maja, będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze, a dydaktyczno-wychowawcze w miarę możliwości - informuje MEN.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki, muszą przy tym stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jak czytamy we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej, stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. "Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz, w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze" - wyjaśnia resort edukacji.

Ministerstwo informuje, że jeżeli dyrektor nie ma możliwości otwarcia przedszkola od 6 maja br., np. z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, wówczas może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić na czas ograniczony działalność placówki do czasu wypełnienia tych wytycznych. O tym fakcie musi jednak poinformować właściwego kuratora oświaty.

MEN przypomina, że praca nauczyciela w przedszkolu polega, między innymi, na tzw. edukacji sytuacyjnej oraz integracji metodycznej. Wyjaśnia, że edukacja sytuacyjna polega na tym, że nauczyciel adaptuje formy przeprowadzania zajęć i ich treści do sytuacji. Nauczyciel pracuje z dziećmi na tych treściach, które po modyfikacji pasują do zaistniałej sytuacji, także w miarę możliwości dla tych dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach grupowych. Integracja metodyczna polega zaś na tym, że nauczyciel może z dziećmi w grupie przedszkolnej pracować jedną metodą na danym materiale programu nauczania, a dzieciom, które nie przebywają na zajęciach, zaproponować realizację tego samego materiału przy wykorzystaniu innej metody.

"Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom" - zaznacza resort edukacji.

"W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego. W przypadku samorządowych publicznych przedszkoli organem prowadzącym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, który w ramach prowadzonej sieci może wskazać rodzicom inne przedszkole, które zapewni opiekę" - dodaje.

Wyjaśnia też, że w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

"Dotychczasowa współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym przebiegała bardzo sprawnie. Zachęcamy zatem do tego, aby kontynuować podjęte działania. Prosimy nauczycieli, aby w miarę możliwości w dalszym ciągu wspierać dzieci, które zostaną w domu oraz ich rodziców" - czytamy w komunikacie MEN.

Przypomniano w nim także, że nadal aktualna pozostaje oferta programów telewizyjnych i radiowych oraz wcześniej przekazane wskazówki do realizowania ciekawych gier, a także zabaw edukacyjnych w warunkach domowych oraz, że w okresie, gdy działalność przedszkola zostanie zawieszona na mocy decyzji dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama