Listy nadziei

Osobiste historie o doświadczeniu przemocy w rodzinie i uwolnieniu się od niej mogą być psychoterapią, wsparciem dla innych - uważa pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska, inicjatorka konkursu "Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei".

Konkurs, którego podtytuł brzmi "Twoja historia może komuś uratować życie", potrwa do 20 listopada. Jego uczestnicy proszeni są o opisanie swoich przeżyć związanych z doświadczeniem przemocy domowej oraz sposobów, metod na jej przezwyciężenie. Praca - jeśli taka będzie wola autora - zostanie opublikowana pod pseudonimem.

Aby wziąć udział w nim udział należy przesłać pracę konkursową (tylko jedną) z danymi adresowymi i oświadczeniem o akceptacji regulaminu. Praca nigdzie wcześniej nie może być publikowana i nagradzana. Przyjmowane będą prace pisemne, w dowolnej formie literackiej (list, esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad) o objętości do trzech stron formatu A4 w wersji papierowej lub do pięciu tysięcy znaków w wersji elektronicznej..

"Chcemy, by listy, osobiste świadectwa były jednym z elementów wsparcia udzielonego przez osoby, którym udało się wyjść z piekła przemocy fizycznej, seksualnej" - powiedziała PAP Radziszewska.

Podkreśliła, że opowiedziane osobiste historie mogą być formą psychoterapii, początkiem szukania pomocy. "Osoby, które są ofiarami przemocy być może zobaczą w tych historiach, swoją własną. Wiadomo, że najlepszą terapię prowadzi osoba, która sama poradziła sobie z danym problemem. Być może dzięki tym listom ktoś ocali swoje życie. Warto pokazać, że mimo trudnych doświadczeń czasem trwających kilka lub kilkanaście lat, warto widzieć także przyszłość, chronić swoje dzieci, wyjść z błędnego koła przemocy" - powiedziała.

Radziszewska poinformowała, że listy w formie publikacji mają trafić do organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia ofiar przemocy a także na komendy policji.

Konkurs ma być rozstrzygnięty do 5 grudnia natomiast uroczyste ogłoszenie wyników ma się odbyć do 10 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

W Polsce ofiarami przemocy domowej w 61 proc. są kobiety, w 30 proc. małoletni do 18 roku życia, a w 9 proc. mężczyźni. Najczęściej przemocy wobec osób najbliższych dopuszczają się mężczyźni - 95 proc. ogólnej liczby sprawców - podano w komunikacie. Podkreślono także, że sprawcy ponad 90 proc. gwałtów pozostają bezkarni. Zaznaczono także, że z roku na rok skala przemocy w rodzinie rośnie.

W składzie kapituły konkursu znajdują się osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy domowej: przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, policji, mediów, parlamentu. Pierwsza, lokalna edycja konkursu pod nazwą "Miłość z podbitym okiem. Czy niebo będzie niebieskie?" odbyła się w tym roku w Radomsku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama