Dzień II: O wartości dialogu

Dialog to nieustanne szukanie odpowiedzi na pytanie: „Kim naprawdę jesteś?”.

W sobotę drugim prelegentem był o. Mirosław Pilśniak OP, który przedstawił ogólne zasady metody komunikacji małżeńskiej – Warto się uczyć! O. Pilśniak jest krajowym duszpasterzem ruchu Spotkania Małżeńskie, który jest ruchem rekolekcyjnym, zajmującym się pogłębianiem więzi małżeńskiej. Podczas rekolekcji małżonkowie uczą się takiej formy dialogu, która pomaga im nawzajem głębiej się poznawać, rozumieć, a także w przypadku nieporozumień czy konfliktów wskazuje jak konstruktywnie je rozwiązywać.

Na początku prelegent wskazał, czym jest dialog. Dialog nierozerwalnie związany jest z prawdą. Człowiek musi być przekonany o istnieniu obiektywnej prawdy, a także o tym, że jest zdolny do jej częściowego poznania i pójścia za nią. Bez prawdy nie ma dialogu, ponieważ to ona jest fundamentem każdej rozmowy.

Dialog składa się z kilku elementów:

  • słuchania,
  • rozumienia,
  • dzielenia się, czyli ofiarowania drugiemu siebie przez mówienie o sobie, o tym, co się przeżywa,
  • przebaczenia, gdyż w spotkaniu z drugim człowiekiem zawsze czegoś będzie brakowało, nie zawsze do końca wszystko zostanie prawidłowo zrozumiane – i trzeba to przyjąć.

Dialog jest jedną z dróg prowadzenia życia duchowego, gdyż jest to droga do „poznawania prawdy o mnie i o tobie.” Można powiedzieć, że życie duchowe realizuje się w dialogu osób.

Prelegent zwrócił uwagę, że we współczesnym świecie nasz dialog często sprowadza się jedynie do kliknięcia na przycisk „Lubię to” na Facebooku. To za mało, by taki sposób komunikacji uznać za dialog, gdyż dialog wiąże się z pewnymi trudnościami oraz z ich pokonywaniem. To trudności są potwierdzeniem realności procesu wzajemnego spotkania i poznawania. Wysiłek związany z dialogiem, czyli poznawaniem siebie i drugiego człowieka, wiąże się z pozostawaniem w prawdzie o nas. To nieustanne szukanie odpowiedzi na pytanie: „Kim naprawdę jesteś?” Człowiek nie jest bowiem tym, co robi. To, kim jest, sięga dużo głębiej i dużo trudniej do tego dotrzeć.

Podczas dialogu poznajemy prawdę o sobie nawzajem. To może doprowadzić nas do konieczności przemiany, a zmiany są uznawane za niebezpieczne, bo nie wiadomo, dokąd doprowadzą. Jeśli jednak człowiek chce poznać prawdę, musi uznać, że jedynie dialog i spotkanie z drugim człowiekiem jest drogą, która do niej prowadzi.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama