Wystawa pro life "budzi zgorszenie”

Antyaborcyjna wystawa w Błoniu, na wniosek burmistrza, została zdemontowana. Najpierw przez Straż Miejską, na polecenie władz miasta, a następnie - przez policję, na podstawie doniesienia wiceburmistrza o "zgorszeniu publicznym" wywoływanym - jego zdaniem - przez treść banerów.

Antyaborcyjną wystawę "Wybierz życie" umieściła 16 września około 6.30 w Błoniu przy ul. Grodziskiej Fundacja Pro - Prawo do Życia. Organizator uzyskał pisemne zezwolenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na umieszczenie od 15 do 29 września trzech banerów w pasie drogowym.

Jednak już około 8.00 wystawa została zdemontowana i złożona nieopodal na trawniku, w sposób uniemożliwiający jej oglądanie. Straż Miejska w Błoniu poinformowała organizatorów, że nastąpiło to na polecenie sekretarza miasta Błonia Przemysława Kubickiego. Organizatorzy o 9.00 ustawili wystawę z powrotem. Około 10.00 Straż Miejska poinformowała telefonicznie, że wystawa zostanie ponownie zdemontowana z polecenia sekretarza Kubickiego i jako warunek jej ponownego ustawienia podała przedstawienie burmistrzowi Błonia dokumentu potwierdzającego prawo do zajęcia pasa drogowego.

W odpowiedzi Fundacja Pro - Prawo do życia zawiadomiła policję o bezprawnym - jej zdaniem - działaniu Straży Miejskiej, naruszającym prawo do korzystania z przestrzeni publicznej za zgodą Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Policja jednak zatrzymała i zdeponowała wystawę, ponieważ wiceburmistrz Błonia Marek Książek złożył zawiadomienie, że - jego zdaniem - treści przedstawione na wystawie wywołują zgorszenie publiczne.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama