Będzie zmiana Kodeksu Etyki Lekarskiej?

Kwestie dotyczące kodeksu etyki lekarskiej oraz zmiany w obszarze kształcenia zawodowego - to główne tematy, jakimi zajmie się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy podczas dwudniowych obrad, które rozpoczęły się w piątek w Warszawie.

Zjazd zajmie się dwoma głównymi nurtami problemowymi, m.in. kodeksem etyki lekarskiej. "Szczególnie w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższego Sądu Administracyjnego i Sadu Najwyższego" - wskazał w rozmowie z PAP prezes NRL Maciej Hamankiewicz. W październiku ubiegłego roku TK stwierdził, że lekarz ma prawo skorzystać z klauzuli sumienia i odmówić wykonania świadczenia, a także - wbrew temu co nakazywał przepis uznany za niekonstytucyjny - lekarz nie musi wskazywać innego lekarza, u którego dana procedura będzie zrealizowana.

Jak podała IAR, zespół powołany przez Naczelną Radę Lekarską ma się zająć trzema kwestiami: czy i w jakim zakresie zmienić Kodeks Etyki, czy ma on pozostać zbiorem 78 artykułów, czy może zmniejszyć go do kilku, wzorem innych krajów oraz czy zmienić tekst przysięgi lekarskiej na tłumaczenie Deklaracji Genewskiej.  Według prof. Michała Królikowskiego, prawnika, który reprezentował NRL przed TK, dobrze byłoby podpowiedzieć lekarzom i wpisać w etykę zawodową zasady, dotyczące działań stosowanych względem matki i dziecka przed narodzeniem, uporczywej terapii oraz podejmowania czynności ratunkowych w stanach agonalnych.

"Bez względu na to, czy będą podjęte decyzje o potrzebie zmiany, sama dyskusja, która rozleje się na 180-tysięczną rzeszę lekarzy i lekarzy dentystów jest cenna" - powiedział prezes Hamankiewicz.

"To wartość sama w sobie, że zjazd będzie zajmować się przez jeden dzień sprawami etyki lekarskiej, bo to fundament działania każdego z lekarzy" - dodał.

Drugi ważny temat, o którym chcą rozmawiać lekarze, to obszar kształcenia przed- i podyplomowego. "Będzie on obejmował zarówno system kształcenia sześcioletniego podczas studiów i przywrócenia stażu podyplomowego oraz to, jak staż ma wyglądać, a także model kształcenia specjalizacyjnego i system doskonalenia zawodowego, m.in. zbieranie punktów edukacyjnych" - powiedział.

List do delegatów zjazdu wystosował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że docenia, iż namysł nad etyką lekarską zajmie tak ważne miejsce podczas spotkania. "Dzieje medycyny pokazują, że zasady etyczne od zawsze przyświecały zadaniom medyków. Także współczesnemu dążeniu do skuteczności systemu ochrony zdrowia i wdrażaniu innowacji powinna towarzyszyć moralna refleksja o pracy lekarza" - napisał prezydent.

Podkreślił, że bardzo potrzeba dziś dobrych lekarzy - "lekarzy ceniących altruizm, dyskrecję, strzegących tajemnicy lekarskiej, ale i takich, którzy chroniąc życie ludzkie, dbają o rozwój nauk medycznych i doskonalą własny warsztat". "Należy się Państwu wielki szacunek za tę rzetelną posługę" - wskazał prezydent.

List do delegatów wystosowała także premier Beata Szydło. "Dotychczasowy model organizacji i finansowania służby zdrowia nie sprawdził się. Przed nami wypracowanie wielu rozwiązań w kluczowych obszarach dotykających także środowiska lekarskiego" - napisała szefowa rządu.

Wskazała, że konieczne jest znalezienie odpowiedzi na pytania o zmianę sposobu finansowania leczenia chorych i zwiększenia liczby lekarzy, w tym lekarzy rodzinnych; wprowadzenie mechanizmów, które zatrzymają absolwentów kierunków lekarskich w kraju i zachęcą ich do kształcenia się w tzw. wąskich specjalnościach. "Podejmiemy wielokierunkowe działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia w zawodach medycznych" - napisała premier.

Głos podczas zjazdu zabrał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, w przeszłości sekretarz i prezes NRL. Mówił o zmianach systemowych w służbie zdrowia. "Plany mamy rozległe" - podkreślał.

Dotyczą one m.in. zmian systemowych, kształcenia dyplomowego i podyplomowe lekarzy, opracowania map potrzeb zdrowotnych i Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), dekomercjalizacji służby zdrowia i budowy opieki koordynowanej ze szczególną rolą podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Resort zamierza też wprowadzić regulację, która zakłada, że każdy, niezależnie od posiadanego statusu ubezpieczeniowego, ma mieć zagwarantowany dostęp do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwestie systemowe obejmować mają m.in. gwarancję niemalejących środków w kolejnych ustawach budżetowych; "znaczone" środki na ochronę zdrowia np. Państwowy Fundusz Celowy w dyspozycji ministra zdrowia oraz mapę drogową zapewniająca coroczny wzrost tych środków.

W obszarze kształcenia lekarzy planowane są, jak wskazywał minister, m.in. wzrost limitów przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, przywrócenie stażu podyplomowego i wzrost liczby etatów rezydenckich.

Minister przypominał, że na etapie konsultacji jest projekt zmiany ustawy o działalności leczniczej. Resort chce odejść od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli szpital jest już prowadzony w formie spółki - zakazać zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym.

Podczas zjazdu wręczono nagrody "Meritus pro Medicis" przyznawane członkom samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w uznaniu ich działalności na rzecz środowiska i samorządu lekarskiego. Wręczono je za lata 2015 i 2016. Wyróżnienia przyznawane są maksymalnie 10 osobom w ciągu roku - za 2015 r. otrzymało je pięć osób, w tym m.in. obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Za 2016 r. odebrało je ośmioro laureatów.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KODEKS ETYKI

Reklama

Reklama

Reklama