Jak będzie wyglądał egzamin 8-klasisty?

Egzamin na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany w trzy kolejne dni - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie egzaminu ósmoklasisty skierowanego przez MEN do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia regulacje prawne określają warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. To nowy egzamin, który ma sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową.

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie napiszą egzamin, który będzie obejmował trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego, którego uczył się w szkole podstawowej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Z projektu rozporządzenia wynika, że egzamin ma być przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. Pierwszego dnia będzie 120-minutowy egzamin z języka polskiego, drugiego dnia - 100-minutowy z matematyki. Trzeciego dnia będą dwa 90-minutowe egzaminy: z języka obcego i przedmiotu do wyboru.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji egzaminu będą analogiczne, jak przy dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opracować i ogłosić informator zawierający przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019, czyli przystąpią do niego obecni szóstoklasiści.

W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 - jak wynika z ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe - na egzaminie będą tylko przedmioty obowiązkowe, a egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2021/2022. Wówczas to VIII klasę kończyć będą uczniowie, którzy będą mieli za sobą pełen cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodnie z nową przygotowywaną podstawą programową.

Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama