Daj się zainspirować

Pani Anna uważa, że o naszym życiu świadczy to, czy żyjemy z Duchem Świętym, i czy robimy to, co On dla nas zaplanował.

Joanna Król: Już 28 listopada odbędzie się I Diecezjalne Spotkanie Kobiet. W planie jest Eucharystia i Pani konferencja w kościele pw. św. Wawrzyńca, gdzie znajduje się obraz Gospodyni Babimojskiej, a potem spotkanie „Magnificat” w Podmoklach Małych – z obiadem, modlitwą i wspólnym dzieleniem się świadectwami. Co to takiego?

Anna Saj: „Magnificat” jest posługą skierowaną do kobiet. Zachęcamy do odważnego wypełniania planu, który przygotował dla nas Bóg. Celem naszej inicjatywy jest wzmocnienie kobiet, aby odważnie realizowały swoje powołanie. Zapraszamy dziewczyny wszystkich stanów, zawodów i środowisk. „Magnificat” cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród kobiet, które doświadczają zmagań związanych ze swoją wiarą w kontekście codziennych trudów życia. Spotkanie pomaga osobom, które na skutek różnych doświadczeń straciły świeżość w relacji z Bogiem, a często nawet kontakt z Kościołem. „Magnificat” jest cennym narzędziem ewangelizacyjnym. Chcemy pomagać kobietom w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie życia Jezusowi. Jesteśmy odważne i zaangażowane w dzielenie się w życiu miłością i dobrą nowiną o zbawieniu. Dbamy o  możliwości wzrostu w wierze i w świętości w życiu codziennym. Inspiracją jest scena spotkania Elżbiety z Maryją opisana w Ewangelii według św. Łukasza. Spotkanie kobiet, które dzielą się tym, co Bóg uczynił w ich życiu, jest przestrzenią objawienia się mocy Ducha Świętego. Spotkanie Maryi i Elżbiety ma wpływ na przyszłe pokolenia, dlatego podejmujemy to jako zadanie dla siebie.

Na czym polega „Magnificat”?

Zasadniczym elementem tej posługi jest spotkanie przy stole połączone z posiłkiem, którego częścią jest modlitwa uwielbienia otwarta na dary charyzmatyczne, świadectwo zaproszonej osoby, modlitwa wstawiennicza. Spotkanie „Magnificatu” umożliwia przyjemne spędzenia czasu w atmosferze przenikniętej Bożą obecnością. Przy stole możemy dzielić się ze sobą doświadczeniem działania Boga w życiu każdej z nas. Zapraszamy kobiety do stołu: przyjdźcie na obiad, ubierzcie się elegancko. Chcemy stworzyć miłą atmosferę. Staramy się, żeby uczestniczki dobrze się czuły, były zrelaksowane. I w takiej przyjaznej atmosferze, gdzie są same kobiety, mówimy im, jak życie może się zmienić, jeżeli odda się je Bogu.

Co chciałaby Pani powiedzieć wierzącym kobietom?

Żyjmy według planu! Bóg ma cel, dla którego nas stworzył. Bóg chce nas używać. Jest partnerem, chce być z nami wszędzie. Chce, byśmy uwalniali Jego rzeczywistość tam, gdzie jesteśmy. Naszego życia nie determinuje to, czy jesteśmy w małżeństwie, czy mamy dzieci, czy jesteśmy bogate . O naszym życiu świadczy to, czy żyjemy z Duchem Świętym i czy robimy to, co On dla nas zaplanował, czy uwalniamy rzeczy, które On nam dał, które są w nas. On potrzebuje nas, żeby szerzyć królestwo niebieskie tutaj, na ziemi. Pomyślmy o tym, co nas trzyma z dala od miejsca, do którego nas powołuje Bóg. W Babimoście będziemy świętować, cieszyć się i radować. Będziemy odkrywać i uwalniać to, co już mamy jako kobiety ochrzczone w Kościele katolickim. Jesteśmy zwycięską armią! 

I Diecezjalne Spotkanie Kobiet

Gość dr. Anna Saj

Cześć I – Kościół pw. św. Wawrzyńca w Babimoście

godz. 9.30 – Rejestracja
godz. 10.00 – Msza św. przy obrazie Matki Boskiej Gospodyni Babimojskiej
godz. 11.30 – Konferencja dr. Anny Saj

Część II – Podmokle Małe

13:30–17:00 – Obiad i wspólna modlitwa „Magnificat”, dzielenie (konieczne zapisy, szczegóły: www.babimost.parafia.info.pl)

Spotkanie organizuje parafia w Babimoście, wspólnota Oikos Berit i Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wolontariatu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama