500 Plus dla niepełnosprawnych

Przeznaczamy większą proporcjonalnie pulę środków na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Wsparcie dla niepełnosprawnych nie może oznaczać tylko zaznaczonej na niebiesko koperty na parkingu - dodał.

Sejm na wtorkowym posiedzeniu zajmuje się rządowym projektem ustawy dot. "500 plus" dla niepełnosprawnych.

 - Zależy nam bardzo, by dodatek 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji był wypłacony jak najszybciej; chcemy, by było to jeszcze w tym roku - powiedział wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz.

Wskazał, że chodzi tu o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Dodał, że o dodatek będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przypomniał, że ta renta jest co roku waloryzowana. Od marca wynosi 1100 zł brutto.

"Zakładamy, że także w następnym roku ulegnie zwiększeniu" - dodał Michałkiewicz.

Zaznaczył, że do dodatku 500 zł nie będzie włączany zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki wypłacane wraz z tymi świadczeniami. "Chodzi o dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, ale także dodatek mieszkaniowy i wszystkie dodatkowe świadczenia, które są połączone ze świadczeniem zasadniczym. One nie będą miały wpływu na otrzymywanie świadczenia uzupełniającego" - powiedział wiceszef MRPiPS.

Poinformował, że aby otrzymać świadczenie trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Podkreślił, że będzie można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie będzie przysługiwało z wyrównaniem od momentu złożenia wniosku.

"Proponujemy także, by świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. (....) dlatego będzie ono wolne od potrąceń i egzekucji" - zaznaczył.

Podkreślił, że świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jak dodał, przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Projekt przewiduje, że ustawa o świadczeniu uzupełniającym 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami wejdzie w życie 1 października 2019 r.

Premier podkreślił, że rząd wprowadził dyscyplinę finansową tak, że jest możliwość przekazania kolejnych środków niepełnosprawnych. "W liczbach wygląda to w taki sposób: ok. 15,5 mld zł w roku 2015, w roku 2019 będzie to powyżej 20 mld zł, a uwzględniając efekt tej ustawy, co do której mam głębokie przekonanie, że wysoka izba ją przyjmie i głęboką prośbę o to, będzie to w cyklu rocznym ok. 23 mld zł. A więc zdecydowanie powyżej 33 proc., ok. 40 proc. większe wydatki w ciągu kilku lat i zdecydowanie przekraczające wzrost PKB, czy jakikolwiek inne miary tego typu porównawcze" - zauważył szef rządu.

"Przeznaczamy większą proporcjonalnie pulę środków na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami" - zapowiedział Morawiecki.

"Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami nie może oznaczać tylko koperty, która na miejscach parkingowych zaznacza się niebieską farbą" - mówił premier. "Te koperty, które my przeznaczamy, ten projekt - 500 zł co miesiąc dla osób z niepełnosprawnościami, tych najbardziej pokrzywdzonych przez los, to zasadnicza zmiana paradygmatu wsparcia państwa dla osób niepełnosprawnych" - dodał szef rządu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama