Nowe przepisy o przygotowaniu do małżeństwa

W „Aktach Konferencji Episkopatu Polski” dnia 26 listopada 2019 r. został opublikowany Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.

Dekret ten, wydany na podstawie i w zgodności z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i po uzyskaniu recognitio (sprawdzeniu) przez watykańską Kongregację do Spraw Biskupów, zawiera znowelizowane przepisy kościelnego prawa małżeńskiego, które jako wyjaśnienie i uzupełnienie przepisów KPK będą obowiązywały od dnia 1 czerwca 2020 roku w Kościele katolickim na terenie Polski. Zastąpią one, obwiązujące od trzydziestu lat, przepisy zawarte w Instrukcji KEP o przygotowaniu do małżeństwa w Kościele katolickim w części dotyczącej kanoniczno-prawnego aspektu przygotowania narzeczonych, natomiast kwestie doktrynalne i dotyczące przygotowania duszpasterskiego zawierają inne dokumenty KEP, m.in. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 r. i dokument przygotowany w 2009 roku przez Radę do Spraw Rodziny pt. "Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie".

Celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów prawa partykularnego do nowych wyzwań, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej, z uwzględnieniem m.in. możliwości zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi i nowych przepisów o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak również owoców obrad Synodu Biskupów na temat małżeństwa i rodziny oraz adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia.

Dekret uwzględnia nowe wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce. W ostatnich dziesięcioleciach w sposób znaczący wzrosła liczba małżeństw zawieranych przez katolików z osobami należącymi do innych wyznań i religii, a także z osobami, które nie identyfikują się z żadną wspólnotą religijną. Nowe przepisy uzasadnione są także koniecznością uregulowania sytuacji wynikających z łatwości przemieszczania się osób, czasowymi wyjazdami za granicę, możliwości zawierania małżeństwa w miejscach pielgrzymkowych w kraju i poza jego granicami.

Nowe przepisy będą stosowane w parafiach, w których odbywa się przygotowanie narzeczonych do zawarcia małżeństwa i mają charakter pastoralny, gdyż „spotkania proboszcza z narzeczonymi zawsze mają charakter zarówno prawny, jak i duszpasterski – obu tych aspektów nie można od siebie oddzielać ani przeciwstawiać. Dopełnienie formalno-kanonicznych wymogów jest prawdziwą powinnością duszpasterzy, którzy do tej troski są zobowiązani ze sprawiedliwości. Kapłan przygotowujący i dopuszczający narzeczonych do małżeństwa winien mieć moralną pewność, że będzie ono zawarte ważnie i godziwie. Wymaga tego szacunek dla świętości małżeństwa, które w przypadku zawierania go przez dwoje ochrzczonych posiada rangę sakramentalną.”

Dekret zawiera także przepisy dotyczące zebrania i zweryfikowania wymaganych dokumentów. Dołączono również do niego wzory pism i formularzy przydatnych w procedurze przygotowania do małżeństwa.

Do dekretu ogólnego, pod patronatem Rady Prawnej KEP, przygotowywany jest praktyczny komentarz. Pracę nad nim podjęli ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ks. dr hab. Piotr Majer, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
 • NIEDZWIEDZ
  27.11.2019 12:45
  Właściwie to udane małżeństwa to rzadkość. Nie wiem czy znam takie.
 • ulaN
  27.11.2019 17:57
  Co to znaczy udane małżeństwo? Bezproblemowe, bezkonfliktowe? Nie ma takiej relacji, która jest bezproblemowa i bezkonfliktowa i między innymi to trzeba sobie uświadomić wchodząc w małżeństwo, ale także przyjmując świecenia kapłańskie, wstępując do zakonu, czyli wchodząc na drogę zobowiązań do końca życia. Na każdej z tych dróg musza się pojawić trudności, konflikty, kryzysy. I przez to trzeba twórczo, budująco przejść, w małżeństwie razem z małżonkiem a nie przeciwko niemu. Jeśli sądzimy, ze nasze małżeństwo uniknie problemów, to skazujemy się na pewne rozczarowanie. Jeśli przyjmujemy to jako prawdę, łatwiej będzie spokojnie przejść przez kryzysy, a małżeństw w kryzysie nie oceniać jako rozpadające się, jak to być może (?) Niedzwiedz robi.
 • ulaN
  27.11.2019 17:58
  A dobrze przeżyty kryzys umacnia małżeństwo...
 • magdas
  28.11.2019 20:21
  Mylisz się Dremor_. To , że kryzysy są nieuniknione w rozwoju ludzkich wspólnot, a dobre ich przeżycie jest konieczne dla dojrzewania wspólnot, to jest całkiem świecka gałąź psychologii zwana dynamiką grupy.
Komentowanie dostępne jest tylko dla .